Mali grad

Projektne ideje

Vsako minuto se rojeva na tisoče kvalitetnih idej, vendar pa jih le peščica dejansko zaživi. Ker smo prepričani, da ljudje, ki v določenem okolju prebivajo, najbolje vedo, kakšne so potrebe tega okolja in priložnosti za njihovo reševanje, si želimo v proces razvijanja projektnih idej pritegniti tudi zainteresirano javnost.

Z vašimi predlogi, poudarki oziroma rešitvami obstoječih lokalnih ali širših družbenih izzivov bomo namreč lahko oblikovali odlične projektne predloge, ki bodo prepričali odločevalce in uspeli na razpisih za nepovratna sredstva. Vljudno vabljeni, da jih delite z nami.