Mali grad

Projekt »StimulArt«

O projektu

Uradni naslov: Stimulating CCI in mid-sized urban centers to boost competitiveness
Trajanje projekta: april 2019 – marec 2022
Program: Interreg Srednja Evropa
Partnerji projekta: 9 partnerjev, 5 srednjeevropskih mest, 4 države

Partner

Akronim

Država

1 – Občina Jaszbereny

LP (vodilni partner)

Madžarska

2 – Jaszkerület – neprofitna družba

JKER

Madžarska

3 – Občina Kamnik

KAMMUN

Slovenija

4 – Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik

KAMINS

Slovenija

5 – Občina Vittorio Veneto

VVEN

Italija

6 – Bclever s.r.l.s.

BCLEV

Italija

7 – Mesto Amberg

AMB

Nemčija

8 – Univerza v Regensburgu

RUNI

Nemčija

9 – Mesto Naumburg

NAUM

Nemčija

Skupna vrednost projekta

Skupna vrednost projekta znaša 2.517.222,71 EUR, 85% sredstev je sofinanciranih s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj, 15% pa partnerji financirajo sami. Sredstva za Občino Kamnik znašajo 265.500,57 EUR, od tega bo 225.675,48 EUR sofinanciranih s strani ESRR.

Opis projekta

Kulturne in kreativne industrije (skrajšano: KKI) pogosto predstavljajo neizkoriščen potencial v malih in srednje velikih evropskih mestih. Gre za dejavnosti, ki temeljijo na ustvarjalnosti, sposobnosti in talentu. Poleg tradicionalnih kulturnih in umetniških dejavnosti (likovne, gledališke, filmske, plesne, obrtniške itd.) pokrivajo tudi področja, kot so moda, grafično in industrijsko oblikovanje, založništvo ter področja informacijske tehnologije.

StimulArt, projekt programa Interreg Srednja Evropa, je namenjen povečanju učinkovitosti KKI v manjših mestih. V projektu sodeluje devet partnerjev iz petih srednjeevropskih mest. Dva partnerja prihajata iz Kamnika, in sicer Občina Kamnik in Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik, ki pa bosta k sodelovanju povabila tudi nekatere strokovnjake oz. poznavalce s področja KKI, s katerimi bodo ustvarili skupno mrežo akterjev KKI.

V sklopu projekta se bodo v vključenih mestih izvajale številne aktivnosti, skozi katere se bodo krepile zmogljivosti partnerjev in kreativnega sektorja. S preizkušenimi univerzalnimi orodji in metodami bodo vzpostavljena zbirka gradiv KKI ter razvite strategije in akcijski načrti za odpravo ovir pri razvoju tovrstni industrij. Odvijale se bodo tudi razne pilotne aktivnosti, s katerimi bodo predstavljene možne inovativne rešitve za zagon KKI. Partnerstvo pri projektu StimulArt bo omogočalo izdelavo pametnih, raznolikih in dolgotrajnih rešitev, ki jih bo mogoče prilagoditi široki paleti KKI in tako spodbuditi naslednjo generacijo umetnikov, podjetnikov in inovatorjev ter narediti manjša mesta bolj konkurenčna. Idejno pa bo projekt spodbudil tudi oživljanje degradiranih industrijskih površin, ki dandanes predstavljajo veliko oviro v številnih mestih.

Cilji

Pričakovani rezultati in doprinos občini

4 ključni rezultati

Dvig ozaveščenosti med akterji in prebivalstvom

Inovativni modeli za izboljšanje konkurenčnosti, krepitev obstoječih kulturnih in kreativnih industrij

Privabljanje novih akterjev in ohranjanje mladih ustvarjalcev

Boljša prepoznavnost in povezanost akterjev KKI v lokalnem okolju