Mali grad

Kaj je v naših črnih posodah?

12.06.2019

Pred napovedano poletno akcijo preverjanja ločevanja odpadkov, smo na lokaciji Centra za ravnanje z odpadki v Suhadolah (CROS) naredili tako imenovano sejalno analizo mešanih komunalnih odpadkov, torej tistih odpadkov, ki jih občani odlagate v črno posodo s črnim pokrovom.

Kaj pomeni sejalna analiza? To pomeni, da smo vzeli pod drobnogled kup (vzorec) mešanih komunalnih odpadkov, ki smo jih tokrat zbrali na območju KS Zaprice (območje individualnih gradenj) in ga razdelili na manjše skupine posameznih vrst odpadkov. Na ta način smo dobili grobo oceno kateri odpadki se vse nahajajo v mešanih komunalnih odpadkih in ali v prvi vrsti sploh sodijo v črno posodo s črnim pokrovom.

UGOTOVITVE

Zgolj 13 odstotkov odpadkov predstavljajo odpadki, ki SODIJO v črno posodo s črnim pokrovom, to so: higienski material, pometnine, kosti, lasje, dlaka, iztrebki malih živali, natron vreče, zamaščene folije živil, … Ostalih 87 % vsebine pa predstavljajo odpadki, ki v črno posodo NE SODIJO. Med slednjimi prevladujejo različni izdelki iz plastike (65 %) in papir ter karton (13 %), nato v manjši količini sledijo biološko razgradljivi odpadki in drugi negorljivi odpadki (steklo, kovine, električna in elektronska oprema).

S poostrenim nadzorom nad kakovostjo ločevanja v poletnih mesecih želimo predvsem doseči, da bi se zmanjšal delež plastičnih materialov, ki končajo v črni posodi oziroma, da bi občani te odpadke odlagali v črne posode z rumenim pokrovom. Verjamemo, da nam bo s skupnimi močmi uspelo. V jesenskih mesecih bomo sejalno analizo ponovili.

Besedilo in fotografija: Publikus d. o. o.


<< Nazaj | Arhiv