Mali grad

Spreminjamo zbiranje odpadkov na ekoloških otokih

30.11.2021

Spreminjamo zbiranje odpadkov na ekoloških otokihV mesecu novembru smo v podjetju Publikus, d. o. o. pričeli z vzpostavljanjem mreže 20-tih super ekoloških otokov. Na posameznem super ekološkem otoku bodo v prihodnje nameščene posode za ločeno zbiranje tistih odpadkov, ki jih občani ne zbirate po sistemu »od vrat do vrat«. To pomeni, da bomo še povečali odgovornost vsakega gospodinjstva za zbiranje odpadkov, ki nastajajo v vaših domovih, predvsem mešane odpadne embalaže in mešanih komunalnih odpadkov.

V novembru smo tako na 20 super ekoloških otokov namestili zbiralnike za ločeno zbiranje odpadnih jedilnih olj in hkrati odstranili posode za ločeno zbiranje mešane odpadne embalaže (črna posoda z rumenim pokrovom), v katere ste uporabniki odlagali odpadke, ki tja ne sodijo (kosovni odpadki, gradbeni odpadki, nevarni odpadki, mešani komunalni odpadki, itd …). Na tem mestu občane opozarjamo, da je potrebno mešano odpadno embalažo ločeno zbirati in odlagati v posodo z rumenim pokrovom, ki jo poseduje vsako gospodinjstvo, ki je vključeno v sistem ravnanja z odpadki. V primeru, da imate občasno viške mešane odpadne embalaže, recimo zaradi praznovanja rojstnega dne ali organizacije piknika za prijatelje in znance, je pravilno ravnanje, da mešano odpadno embalažo odložite v tipske rumene vreče (prostornina 90 L), ki jih lahko kupite v Zbirnem centru Suhadole. 1 paket vsebuje 13 rumenih vreč in ga lahko kupite za 2,43 EUR.

Urejen sistem ravnanja z odpadki je odraz zrelosti družbe, da sama poskrbi, da so izdelki in materiali po končani življenjski dobi dosledno ločeno zbrani in ustrezno končno oskrbljeni. Odpadki so in bodo nastajali, na nas pa je, kako bomo z njimi ravnali. Z doslednim ločenim zbiranjem preusmerjamo odpadke v ponovno uporabo in predelavo in na ta način zmanjšujemo negativne vplive na naše bivanjsko okolje. Skupaj z Občino Kamnik si želimo in pozivamo občane, da ekološke otoke vsi uporabljamo za pravi namen in da bodo prizori na fotografijah postali preteklost.

Besedilo in fotografiji: Publikus, d. o. o.


<< Nazaj | Arhiv