Mali grad

Pravilno ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo

27.08.2019

Odpadki, ki jih uvrščamo med odpadno električno in elektronsko opremo (OEEO) so najhitreje rastoča skupina odpadkov, saj v primerjavi z ostalimi odpadki njihova količina raste kar 3-krat hitreje. Povprečno slovensko gospodinjstvo v enem letu kupi kar 35 kg nove električne in elektronske opreme, medtem pa jo ločeno zbere le 12 kg. Ob zavedanju, da je ločeno zbrano OEEO mogoče v veliki večini reciklirati, bo smotrno ravnanje z OEEO v prihodnosti vse bolj pomembno, zato v nadaljevanju podajamo nekaj koristnih napotkov.

1.  USTREZNO LOČUJTE

Nedelujoči računalniki, prenosniki, tablice ali mobilni telefoni in druga elektronika, ki je ni mogoče več popraviti, spadajo med nevarne odpadke, zato je vaša dolžnost, da jih odpeljete v bližnji zbirni center, kjer jih lahko ustrezno odložite v za to namenjen zabojnik. Manjše tovrstne odpadke pa lahko odložite tudi v posebne ulične zbiralnike za e-odpadke.

OBRATOVALNI ČAS ZBIRNEGA CENTRA SUHADOLE:

Poletni urnik (1. marec – 30. september): PON. – PET.: 6.00 – 19.00, SOB.: 8.00 – 13.00.

LOKACIJE ULIČNIH ZBIRALNIKOV ZA DROBNO OEEO  (OBSTOJEČI EKOLOŠKI OTOKI):

Jakopičeva ulica - pri igrišču

Kovinarska c. - parkirišče pred Mercatorjem

Klavčičeva ulica - pri trafo postaji

Srednja vas - pri trgovini TUŠ

Ljubljanska cesta - pri OŠ Marija Vera

Šmartno pri Tuhinju - pri čistilni napravi

Frančiškanski trg

Tunjice - na parkirišču pri cerkvi

Steletova ulica - pri SKG Upravniku

Stahovica - pot na Sv Primoža

OEEO lahko oddate tudi:

  • v okviru oddaje kosovnih odpadkov na podlagi predhodno izpolnjenega kupona (naročilo brezplačnega odvoza kosovnih odpadkov),
  • trgovcu pri katerem ste kupili določen izdelek.
2. POPRAVITE IN PONOVNO UPORABITE

Preden izdelke zavržete, preverite, ali jih pred odpisom ni mogoče več popraviti, saj nekateri za delovanje potrebujejo le menjavo kakšnega rezervnega dela. V okolju, kjer živite, zagotovo delujejo obrtniki, popravljavci in drugi strokovnjaki, h katerim se lahko obrnete po strokovno pomoč, popravilo ali zgolj nasvet, na kakšen način izdelke reciklirati ali jim omogočiti nov način uporabe. Tako boste okolje razbremenili nevarnih snovi in pri tem tudi nekaj privarčevali.

3. PODARITE, POSODITE ALI SI SPOSODITE

Delujočo elektronsko opremo, ki je sami ne potrebujete več, ne zavrzite. Podarite jo tistim, ki jo potrebujejo (npr. naredite objavo pod rubriko »podarim« po spletnih portalih ali družbenih omrežjih). Presenečeni boste, kako hitro boste našli novega lastnika. Če sami kakšnega izmed izdelkov nimate in ga potrebujete le občasno, raje kot o nakupu novega premislite, ali si ga lahko sposodite. Tako boste znancem in sorodnikom dali vedeti, da jim boste uslugo povrnili ter ob naslednji priložnosti, ko bodo kaj potrebovali, na pomoč priskočili tudi vi. Skupaj pa boste nekaj dobrega prispevali tudi za okolje.

ODPADKI, KI JIH UVRŠČAMO MED ODPADNO ELEKTRIČNO IN ELEKTRONSKO OPREMO

Besedilo in fotografija: Gregor Kranjec, PUBLIKUS d. o. o


<< Nazaj | Arhiv