Mali grad

Ločevanje odpadkov še ni na zadovoljivi ravni

10.06.2019

Odpadki postajajo vse bolj pereč okoljski problem, zato je naš cilj, da  se količine nastalih odpadkov zmanjšujejo. Tisti odpadki, ki že nastanejo, pa naj bi se pripravili za ponovno uporabo, reciklirali ali kako drugače predelali. Zato je pomembno ločevati odpadke že na izvoru (tam, kjer nastanejo), in s tem prispevati k njihovi pripravi za ponovno uporabo, recikliranje ali drugo vrsto predelave.

V občini Kamnik občane spodbujamo k ločevanju odpadkov, kljub temu pa le-to še ni na zadovoljivi ravni, v zadnjem obdobju smo zaznali celo poslabšanje stanja v kakovosti ločenega zbiranja odpadkov. V številnih zabojnikih za mešane komunalne odpadke je namreč še vedno precej odpadkov, ki bi morali biti ločeni v namenske zabojnike.

Inšpekcijska služba občine Kamnik bo zato, v sodelovanju s podjetjem Publikus d.o.o., na podlagi določil občinskega odloka o zbiranju komunalnih odpadkov, v mesecu junija opravila nadzor nad ločevanjem komunalnih odpadkov.

Akcija preverjanja ločevanja odpadkov bo usmerjena v kakovost ločevanja mešanih komunalnih odpadkov (črna posoda s črnim pokrovom), mešane odpadne embalaže (črna posoda z rumenim pokrovom) in biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov (rjava posoda).

Ob tem vas ponovno želimo opozoriti, v katero posodo odložimo katero vrsto odpadkov:

Občanom svetujemo še, da:

Želimo si, da bi s prihajajočim nadzorom pripomogli k dvigu zavesti o nujnosti ločenega zbiranja odpadkov, in s tem preusmerjanja koristnih odpadkov v ponovno uporabo, recikliranje ali energijo. Saj vse, kar naredimo danes, vpliva na naš jutri.

Fotografiji: Publikus d .o. o.


<< Nazaj | Arhiv