Mali grad

Kateri odpadki so mešani komunalni odpadki?

10.02.2021

V letu 2020 ste uporabniki v črno posodo s črnim pokrovom za ločeno zbiranje mešanih komunalnih odpadkov v povprečju odložili 45 odstotkov odpadkov, ki dejansko sodijo v skupino mešanih komunalnih odpadkov. V črni posodi s črnim pokrovom še vedno konča preveč mešane odpadne embalaže, biološko razgradljivih odpadkov ter papirja in kartona.

Pravilno ločeno zbiranje mešanih komunalnih odpadkov je pomembno, ker s tem zmanjšujemo delež tistih odpadkov, ki končajo na odlagališčih odpadkov ali pa v objektih za energetsko predelavo in povečujemo delež tistih odpadkov, ki jih lahko recikliramo in iz njih naredimo nove izdelke.

Ker morajo biti vsi ločeno zbrani mešani komunalni odpadki pred odlaganjem ali energetsko izrabo predhodno mehansko in biološko obdelani, se z nepravilnim ločevanjem tudi po nepotrebnem zvišujejo stroški za obdelavo odpadkov v sklopu mesečne položnice za opravljene storitve ravnanja s komunalnimi odpadki.

Besedilo in fotografija: Gregor Kranjec, Publikus, d. o. o.

 


<< Nazaj | Arhiv