Mali grad

Kateri odpadki so biološko razgradljivi odpadki?

19.03.2021

Biološko razgradljivi odpadki predstavljajo približno 40-50 odstotkov odpadkov, ki nastajajo v gospodinjstvih. Njihova glavna značilnost je, da vsebujejo organske snovi, ki se ob prisotnosti zraka ali tudi brez zraka razkrajajo oziroma razgrajujejo, pri tem pa se sproščajo toplogredni plini. Smiselnost ločenega zbiranja tovrstnih odpadkov je v tem, da lahko z njihovo predelavo ustvarimo koristne proizvode. S predelavo bioloških odpadkov lahko pridobivamo kompost, ki ga vračamo nazaj v naravo ali pa npr. bioplin, iz katerega proizvajamo električno energijo ter toploto. Prav tako z ločenim zbiranjem preprečujemo, da bi ti odpadki končali na odlagališčih odpadkov in s tem dodatno obremenjevali okolje.

Uporabniki lahko biološko razgradljive odpadke zbirate na dva načina in sicer tako, da jih odlagate v tipske rjave posode ali pa jih kompostirate v lastnem vrtu z uporabo hišnega kompostnika. Več o obeh načinih ločenega zbiranja si lahko preberete na spodnji povezavi: https://www.publikus.si/gospodinjstvo/locevanje/biolosko-razgradljivi-odpadki.

Ker smo pri redni letni analizi mešanih komunalnih odpadkov ugotovili, da 12 odstotkov v črno posodo odloženih mešanih komunalnih odpadkov predstavljajo biološko razgradljivi odpadki, je možnost za napredek ločenega zbiranja te vrste odpadkov velika.

Besedilo in fotografija: Gregor Kranjec,PUBLIKUS d.o.o.


<< Nazaj | Arhiv