Mali grad

Kaj odvržemo v posodo za ločeno zbiranje mešanih komunalnih odpadkov

27.01.2021

Kaj odvržemo v posodo za ločeno zbiranje mešanih komunalnih odpadkovV podjetju PUBLIKUS d. o. o. enkrat letno izvedemo analizo sestave mešanih komunalnih odpadkov, se pravi tistih odpadkov, ki jih uporabniki odlagate v črne posode s črnim pokrovom. To pomeni, da izvedemo prebiranje naključno izbranega vzorca mešanih komunalnih odpadkov, ki ga razdelimo na 23 različnih skupin odpadkov. Tako razdeljene odpadke nato stehtamo in določimo najbolj verjetno sestavo mešanih komunalnih odpadkov na območju Občine Kamnik v posameznem koledarskem letu.

Pri analizi v oktobru 2020 smo ugotovili, da je bilo zgolj 45 odstotkov odpadkov, ki so bili odloženi v črno posodo s črnim pokrovom, dejansko mešanih komunalnih odpadkov. Ostali odloženi odpadki so spadali med druge vrste odpadkov, katere bi uporabniki morali odložiti v druge posode za ločeno zbiranje odpadkov (posoda za ločeno zbiranje mešane odpadne embalaže, posoda za ločeno zbiranje biološko razgradljivih odpadkov in posode nameščene na ekoloških otokih) oziroma jih oddati v okviru organiziranih akcij zbiranja odpadkov (akcija zbiranja nevarnih odpadkov ter odpadne električne in elektronske opreme, naročilo brezplačnega odvoza kosovnih odpadkov) ali pa direktno v Zbirni center Suhadole.

Z doslednim ločevanjem mešanih komunalnih odpadkov namreč zmanjšujemo delež tistih odpadkov, ki končajo na odlagališčih odpadkov ali pa v objektih za energetsko predelavo in povečujemo delež tistih odpadkov, ki jih lahko recikliramo in iz njih naredimo nove izdelke. Prav tako ni odveč omemba, da so vsi zbrani mešani komunalni odpadki pred odlaganjem ali energetsko izrabo predhodno mehansko in biološko obdelani, kar predstavlja nezanemarljiv strošek v sklopu mesečne položnice za opravljene storitve ravnanja s komunalnimi odpadki.

OCENA NAJBOLJ VERJETNE SESTAVE MEŠANIH KOMUNALNIH ODPADKOV V LETU 2020

DELEŽ MEŠANIH KOMUNALNIH ODPADKOV

45%

 

DELEŽ MEŠANE ODPADNE EMBALAŽE

20%

DELEŽ BIOLOŠKO RAZGRADLJIVIH ODPADKOV

12%

DELEŽ PAPIRJA IN KARTONA

9%

DELEŽ OSTALIH ODPADKOV

14%

SKUPAJ

100%

Besedilo in fotografiji: Gregor Kranjec, PUBLIKUS d.o.o.


<< Nazaj | Arhiv