Mali grad

7. Križnikov pravljični festival in festival gozdnih pravljic

Datum začetka: 8.6.2018
Datum konca: 9.6.2018

Letošnji Križnikov festival bo 8. in 9. 6. 2018. Organizatorji, to so Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik, Kulturno društvo Motnik in Turistično društvo Motnik in Gozdarski inštitut Slovenije, so zasnovali pestra dogajanja, posvečena pravljicam, ki jih je zapisal Gašper Križnik, letos pa tudi drugih ljudskim pravljicam, ki so povezane z gozdom.

Posvetili se jim bomo na pobudo Gozdarskega inštituta Slovenije v okviru projekta LIFEGENMON. Dr. Urša Vilhar z Gozdarskega inštituta Slovenije pravi: »Slovenski gozdovi so med najbolj naravno ohranjenimi in pestrimi gozdovi v Evropi. Slovenska gozdarska stroka ima dolgo tradicijo in se uvršča v sam svetovni vrh glede upoštevanja načel večnamenskosti, sonaravnosti in trajnosti pri gospodarjenju z gozdom. Kljub temu pa so dandanes gozdovi podvrženi številnim okoljskim spremembam, kot so vetrolomi, žled, gradacije podlubnikov idr. Prilagajanje gozdnega drevja na prihodnje spremembe v okolju temelji na ohranjanju biotske pestrosti na vseh ravneh, vključno z genetsko raznolikostjo. LIFEGENMON je projekt za podporo dolgoročnega ohranjanja prilagodljivosti dreves na spremembe v okolju z razvojem sistema za gozdni genetski monitoring, ki ga vodi Gozdarski inštitut Slovenije. V sklopu Križnikovega pravljičnega festivala in festivala gozdnih pravljic želimo opozoriti na pomen ohranjanja biotske pestrosti v naših gozdovih ter podnebnih spremembah, ki ogrožajo stabilnost naših gozdov.«

Na petkovem, vedno zelo obiskanem pripovedovanju za odrasle bodo nastopili: Anja Štefan, Vroča župa, Katja Preša, Katarina Nahtigal in letošnji pokrovitelj festivala Boštjan Gorenc Pižama. Zvečer se bomo veselili ob glasbi Brencl bande.

Naslednji dan bo veliko pestrega in zanimivega, predvsem pa gozdnega dogajanja v Parku pod lipami in okolici. Štiriperesna pravljična deteljica Me4 iz Motnika, ki jo sestavljajo Špela Regulj, Nina Semprimožnik, Vera Piskar in Petra Zupančič, nam pripravlja igre in gozdno pravljično pot, na kateri bomo spoznavali drevesa, biotsko raznovrstnost, rastline in živali, kakor nam jih bodo predstavili gozdar, lovec in zeliščarka ter pripovedovalci z gozdnimi pravljicami. Sledila bo likovna razstava, podelitev nagrad in šegave gozdne pravljice s Cirilom Horjakom Katjo Puntar, Ljubo Lajmiš in Katarino Juvančič. Ta je pa lovska, rečemo komu, ki pretirava. Sledil bo torej večer lovskih pravljic, na katerem bodo poleg lovcev pripovedovali gozdne in živalske pravljice tudi Motničan Jože Keršič in Breda Podbrežnik Vukmir.

Končali bomo z ognjeno predstavo skupine Čupakabra, ki pravi: »Vse stvari se pričnejo z drobno iskrico!«

Tudi ideja o festivalu je bila dobra iskrica. Zdaj pa je razrasla v veliko dogajanje, v katerega letos vključujemo tudi temo gozda, da bi se večkrat ozrli okrog in ga cenili.

Nazaj