Mali grad

Zapore

Na spletnem mestu objavljamo zapore cest in začasne spremembe prometnih površin.

Začasna sprememba prometnega režima (Homec - Šmarca)

Predlagatelju KPK d.o.o., Cankarjeva cesta 11, 1241 Kamnik, se dovoljuje zaradi »ureditve Trga padlih borcev v Šmarci, 1. faza« izvesti začasno spremembo prometnega režima – delno zaporo in prekop, in sicer od 17. 12. 2020 do 31. 12. 2020 med 7. in 15. uro

Začasna sprememba prometnega režima – delna zapora in prekop se bo izvedla na:

V času trajanja zapor se vam zahvaljujemo za razumevanje.

Začasna sprememba prometnega režima (parkirišče na Glavnem trgu med hišnima številkama 3 in 5)

Predlagatelju Perfo d.o.o., Trg mladinskih delovnih brigad 4, 1000 Ljubljana, se dovoljuje zaradi snemanja serije »Sekirca v med« izvesti začasno spremembo prometnega režima – zaporo parkirišča, in sicer od 12. 12. 2020 do 31. 7. 2022. 

Začasna sprememba prometnega režima (občasne zapore) se nanaša na:

V času trajanja zapor se vam zahvaljujemo za razumevanje.

Začasna sprememba prometnega režima (Vrhpolje pri Kamniku)

Predlagatelju CVP d.o.o., Tbilisijska 81, 1000 Ljubljana, se dovoljuje zaradi »gradbenih del na lokalni cesti in javnih poteh« izvesti začasno spremembo prometnega režima – delno in popolno zaporo ter prekop v času od 11. 12. 2020 do 23. 12. 2020, in sicer med 7. in 17. uro. 

OBVOZ:

Občanke in občane pozivamo, da upoštevajo prometno signalizacijo in se jim obenem zahvaljujemo za potrpežljivost v času trajanja vzdrževalnih del.

Začasna sprememba prometnega režima

Predlagatelju Telegm d.o.o., Cesta v Pečale 36, 1000 Ljubljana, se dovoljuje zaradi »gradnje kablovoda« izvesti začasno spremembo prometnega režima – delno in popolno zaporo ter prekop.

Začasna sprememba prometnega režima se nanaša na:

 

OBVOZ

V času popolne zapore lokalne ceste (Ulica Vilka Rožiča) bo urejen obvoz po Jenkovi in Jurčičevi ulici. V času popolne zapore pločnika in kolesarke poti se pešce in kolesarje preusmeri pri prehodu za pešce pri kavarni Evropa in pri prehodu za Klavčičevo ulico.

Občanke in občane pozivamo, da upoštevajo prometno signalizacijo in se jim obenem zahvaljujemo za potrpežljivost v času trajanja vzdrževalnih del.

Začasna sprememba prometnega režima (Ekslerjeva ulica)

Predlagatelju KPK d.o.o., Cankarjeva cesta 11, 1241 Kamnik, se dovoljuje zaradi »plinifikacije – zankanje na Ekslerjevi ulici« izvesti začasno spremembo prometnega režima – delno in popolno zaporo ter prekop v terminu od 30. 11. 2020 do 31. 12. 2020, med 7. in 15. uro.

Začasna sprememba prometnega režima se nanaša na: 

OBVOZ

V času popolne zapore Ekslerjeve ulice ni možnega obvoza, zato mora izvajalec del vse stanovalce na naslovu Ekslerjeva 2, 4 in 6 ter lastnike poslovnih objektov, Nektar Natura d.o.o. in Mirosan, podružnica Kamnik, Ekslerjeva 8, obvestiti o lokaciji, času in trajanju zapore ter jim občasno omogočiti dostop do objektov.

Občanke in občane pozivamo, da upoštevajo prometno signalizacijo in se jim obenem zahvaljujemo za potrpežljivost v času trajanja vzdrževalnih del.

Začasna sprememba prometnega režima (Kovinarska cesta)

Predlagatelju Ekoplan d.o.o., Habatova ulica 6/a, 1236 Trzin, se dovoljuje zaradi »prevezave plinskega omrežja« izvesti začasno spremembo prometnega režima – delno in popolno zaporo ter prekop, ki velja dne 26. 11. 2020, ob 7. do 17. ure.

Začasna sprememba prometnega režima se nanaša na:

Občanke in občane pozivamo, da upoštevajo prometno signalizacijo in se jim obenem zahvaljujemo za potrpežljivost v času trajanja vzdrževalnih del.

Začasna sprememba prometnega režima javne poti Poslovno-obrtna cona – obvoznica

Predlagatelju KKS d.o.o., Vrhpolje pri Kamniku 41, 1241 Kamnik, se dovoljuje zaradi »izgradnje telekomunikacijskega sistema« izvesti začasno spremembo prometnega režima – delno zaporo in prekop, in sicer od 25. 11. 2020 do 31. 12. 2020, od 7. do 17. ure. 

Začasna sprememba prometnega režima – delna zapora in prekop se bo izvedla na:

Občanke in občane pozivamo, da upoštevajo prometno signalizacijo in se jim obenem zahvaljujemo za potrpežljivost v času trajanja vzdrževalnih del.

Začasna sprememba prometnega režima na lokalni cesti Podgorje – zbirna cesta

Predlagatelju Darko Trbovc s.p., Huda Jama 18, 3270 Laško, se dovoljuje zaradi »gradbenih del – TP Podgorje« izvesti začasno spremembo prometnega režima – delno zaporo in prekop, in sicer 15 dni od 23. 11. 2020 do 31. 12. 2020, v času med 8. uro in 15.30.

Začasna sprememba prometnega režima – delna zapora in prekop se bo izvedla na:

Občanke in občane pozivamo, da upoštevajo prometno signalizacijo in se jim obenem zahvaljujemo za potrpežljivost v času trajanja vzdrževalnih del.

Sprememba prometnega režima – delna zapora (Potok – Snovik – Bela Peč

Predlagatelju KPK d.o.o., Cankarjeva cesta 11, 1241 Kamnik, se dovoljuje zaradi »gradnje javne razsvetljave« izvesti začasno spremembo prometnega režima – delno zaporo, in sicer od 16. 11. 2020 do 31. 12. 202. 

Začasna sprememba prometnega režima – delna zapora se bo izvedla na:

Dela se bodo izvajala v delovnem času od 7. do 15. ure.        

Občanke in občane pozivamo, da upoštevajo prometno signalizacijo in se jim obenem zahvaljujemo za potrpežljivost v času trajanja vzdrževalnih del.

Obvestilo o spremembi prometnega režima (vzdrževalna dela na mostu čez Nevljico)

Obvestilo o spremembi prometnega režima (vzdrževalna dela na mostu čez Nevljico) Občanke in občane obveščamo, da se bodo danes, v sredo, 4. novembra 2020, pričela vzdrževalna dela na mostu čez Nevljico (Cankarjeva cesta). Dela so predvidena do srede, 11. novembra 2020, v tem času pa bo veljal delno spremenjen prometni režim.

Promet bo urejen s semaforji, zato občanke in občane pozivamo, da upoštevajo prometno signalizacijo in se jim obenem zahvaljujemo za potrpežljivost v času trajanja vzdrževalnih del.

Sprememba prometnega režima (Prešernova ulica)

Občanke in občane obveščamo, da se predlagateljici Jožici Baronik, Maistrova ulica 12, 1241 Kamnik, zaradi »obnove strehe na objektu Maistrova 12« dovoljuje izvesti začasno spremembo prometnega režima – popolno zaporo, in sicer 5 dni v nizu v terminu od 6. 11. 2020 do 15. 12. 2020.Začasna sprememba prometnega režima – popolna zapora se bo izvedla na:

V času popolne zapore bo možen dostop do vseh stanovanjskih objektov razen do stanovanjske hiše Prešernova 12 in poslovnega prostora (Blues bar). Ker ni možnega obvoza, mora investitor oziroma izvajalec del stanovalce na naslovu Prešernova 12 in lastnika Blues bara tri dni pred zaporo pisno obvestiti o lokaciji, času in trajanju zapore ter jim omogočiti občasni dostop do objektov.

Zahvaljujemo se za razumevanje in potrpežljivost v času trajanja del.

Popolna zapora regionalne ceste Stahovica – Črnivec v Stahovici (pri gostilni Bac) v soboto, 7. novembra 2020

Popolna zapora regionalne ceste Stahovica – Črnivec v Stahovici (pri gostilni Bac) v soboto, 7. novembra 2020Občanke in občane obveščamo, da bo zaradi asfaltiranja regionalne ceste Stahovica – Črnivec v Stahovici (pri gostilni Bac) veljala popolna zapora ceste v dolžini 450 metrov, in sicer v soboto, 7. novembra 2020, od 7. do 20. ure.

V času popolne zapore bo obvoz za smer Kamnik – Gornji Grad in obratno možen po državni cesti Kamnik – Ločica (preko Tuhinjske doline).

V primeru slabega vremena se bo asfaltiranje izvajalo 14. oziroma 21. novembra 2020.

Zahvaljujemo se za razumevanje in potrpežljivost v času trajanja del.

Začasna sprememba prometnega režima (Vrhpolje pri Kamniku - Nevlje - Mekinje)

Začasna sprememba prometnega režima (Vrhpolje pri Kamniku - Nevlje - Mekinje)Občanke in občane obveščamo, da bo od 2. 11. 2020 do 10. 12. 2020, med 7. in 17. uro, zaradi gradbenih del na lokalni cesti in javnih poteh veljala začasna sprememba prometnega režima – delna in popolna zapora ter prekop na naslednjem območju:

OBVOZ:

Zahvaljujemo se vam za razumevanje v času trajanja del in vljudno prosimo za upoštevanje spremenjene prometne signalizacije.

Začasna sprememba prometnega režima (lokalna cesta Rovt - Špitalič)

Začasna sprememba prometnega režima (lokalna cesta Rovt - Špitalič)Občanke in občane obveščamo, da bo zaradi izvedbe redne sečnje ob lokalni cesti Rovt - Špitalič veljala začasna sprememba prometnega režima. Potekale bodo delne in občasne kratkotrajne do 30-minutne popolne zapore.

Začasna sprememba prometnega režima bo trajala 14 dni v nizu od 30. 10. 2020 do 30. 12. 202, od 8. do 17. ure. 

Zahvaljujemo se vam za razumevanje v času trajanja del in vljudno prosimo za upoštevanje spremenjene prometne signalizacije.

             

Sprememba prometnega režima (Podgorje  zbirna cesta)

Predlagatelju KPK d.o.o., Cankarjeva cesta 11, 1241 Kamnik, se dovoljuje zaradi »obnove ceste« izvesti začasno spremembo prometnega režima – popolno zaporo in prekop, in sicer 60 dni od 2. 11. 2020 do 15. 1. 2021. Začasna sprememba prometnega režima – popolna zapora in prekop se bo izvedla na območju:

V času popolne zapore bo za lokalni promet urejen obvoz po lokalni cesti Kamnik-Podgorje in javni potiPodgorje. Stanovalce, ki v času popolne zapore ne bodo imeli dostopa do stanovanjskih hiš, mora izvajalec del pred popolno zaporo pisno obvestiti o lokaciji, času in trajanju zapore ter jim občasno omogočiti dostop do objektov.

Sprememba prometnega režima (Frančiškanski trg)

Predlagatelju Perfo d.o.o., Trg mladinskih delovnih brigad 4, 1000 Ljubljana, se dovoljuje zaradi snemanja serije »Sekirca v med« izvesti začasno spremembo prometnega režima – zaporo 6 parkirnih mest.

Začasna sprememba prometnega režima se nanaša na:

Sprememba prometnega režima se bo izvedla v četrtek, 29. 10. 2020, med 7. in 14. uro.

Sprememba prometnega režima (Medvedova ulica)

Predlagateljici Jožici Baronik, Maistrova ulica 12, 1241 Kamnik, se dovoljuje zaradi »obnove strehe na objektu Maistrova 12« izvesti začasno spremembo prometnega režima – delno zaporo. Začasna sprememba prometnega režima se nanaša na:

Delna zapora se bo izvedla 14 dni v nizu v terminu od 2. 11. 2020 do 10. 12. 202. 

Zahvaljujemo se za razumevanje in potrpežljivost v času trajanja del.    

Sprememba prometnega režima (pred objektom Samostanska 5)

Predlagatelju Pančo d.o.o., Zgornji Tuhinj 35, 1219 Laze v Tuhinju, se dovoljuje zaradi »sanacije fasade na večstanovanjskem objektu Samostanska 5« izvesti začasno spremembo prometnega režima delno zaporo. Začasna sprememba prometnega režima se bo izvedla na od 5. 10. 2020 do 30. 10. 2020, v delovnem času med 7. in 17. uro na:

V soboto, 10. 10. 2020, in nedeljo, 11. 10. 2020, bo v centru Kamnika zaradi športne prireditve »Veronikin tek« spremenjen prometni režim. Za stanovalce Samostanske ulice, Kolodvorske ulice in Zapric bo potekal obvoz po javni poti Samostanska ulica, zato se dela v času prireditve ne smejo izvajati. Izvajalec del mora o zapori obvestiti organizatorja prireditve, Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik, Glavni trg 2, 1240 Kamnik in po potrebi zaporo odstraniti ter cesto počistiti.

Začasna sprememba prometnega režima (Vremšakova ulica, Rozmanova ulica in ulica Kamniško Zasavskega odreda)

Predlagatelju KPK d.o.o., Cankarjeva 11, 1241 Kamnik, se dovoljuje zaradi »utrditve in preplastitve ceste zaradi rekonstrukcije komunalne infrastrukture« izvesti začasno spremembo prometnega režima – popolno in delno zaporo ter prekop.

Začasna sprememba prometnega režima se bo izvedla:

Začasna sprememba pormetnega režima bo 10 delovnih dni, v času od 1. 10. 2020 do 30. 10. 2020, v delovnem času med 7. in 15. uro. 

OBVOZ

Dela se bodo izvajala v dveh fazah. V času izvajanja del v I. fazi bo urejen obvoz po Vavpotičevi ulici. V času izvajanja del v II. Fazi ni možnega obvoza, zato mora izvajalec del vse stanovalce, ki bodo imeli popolno zaporo obvestiti o lokaciji, času in trajanju zapore in jim občasno omogočiti dostop do stanovanjskih hiš iz Ljubljanske ceste. Izvajalec del mora dnevno po končanih delih, razen, če se s stanovalci ne dogovori drugače, cestišče vzpostaviti v normalno prevozno stanje.

Začasna sprememba prometnega režima (Tunjiška cesta – Tunjiška Mlaka – Mlaka pri Komendi – Gmajnica (na območju Tunjiške ceste)

Predlagatelju KPK d.o.o., Cankarjeva 11, 1241 Kamnik, se dovoljuje zaradi »izgradnje dovoznega priključka za območje KA-2 Kamnik – Poljane in ureditev gradbiščnega priključka v skladu z gradbenim dovoljenjem št. 351-362/2019/25« izvesti začasno spremembo prometnega režima – delno zaporo in prekop.

Začasna sprememba prometnega režima – delna zapora in prekop se bo izvedla na:

Sprememba prometnega režima bo veljala v času od 1. 10. 2020 do 30. 12. 2020, v delovnem času med 7. in 17. uro.

Gradnja dovoznega priključka se bo izvajala v fazah, zato se bo delna zapora lokalne ceste izvajala usklajeno z deli.

Začasna sprememba prometnega režima Veronikin tek

Predlagatelju Zavodu za turizem, šport in kulturo Kamnik, Glavni trg 2, 1241 Kamnik, se dovoljuje zaradi športne prireditve »Tek po ulicah Kamnika – Veronikin tek«, ki bo potekala v soboto, 10. 10. 2020 in nedeljo, 11. 10. 2020, izvesti začasno spremembo prometnega režima – popolno zaporo.

Začasna sprememba prometnega režima – popolna zapora se bodo izvedle na:

OPOZORILO:

 

Delna in občasna popolna zapora (do 30 minut) Spodnje Stranje – Stolnik – Laniše

Občanke in občane obveščamo, da bo zaradi »izgradnje optične kabelske kanalizacije Telekoma Slovenije« veljala začasna sprememba prometnega režima – delna in občasna popolna zapora (do 30 minut), in sicer na območju:

Sprememba prometnega režima bo 6 dni v nizu od 7. 9. 2020 do 19. 9. 202. Dela se bodo izvajala v delovnem času med 8. in 17. uro.

Zahvaljujemo se za razumevanje in potrpežljivost v času trajanja del.

Začasna sprememba prometnega režima (Nevlje – Oševek – Briše - Soteska (med naseljema Oševek in Briše)

Občanke in občane obveščamo, da bo zaradi »obnove lokalne ceste« od 24. 8. 2020 do 23. 9. 2020, v delovnem času od 7. do 17. ure veljala začasna spremembo prometnega režima – popolna zapora in prekop:

Obvoz za dvosmerni promet bo potekal v smeri Briše, Soteska, Nevlje, Oševek in obratno.

Zahvaljujemo se za razumevanje in potrpežljivost v času trajanja del.

Obvestilo, da od sobote, 5. septembra 2020, od 19. ure do nedelje, 6. septembra 2020, do 5. ure velja popolna zapora cest v območju križišča v Stahovici (pri Calcitu)

Obvestilo o popolni zapori križišča v Stahovici od sobote, 5. septembra 2020, od 19. ure do nedelje, 6. septembra 2020, do 5. ureKomunalno podjetje Kamnik, d. o. o. občanke in občane obvešča, da bo zaradi asfaltiranja križišča regionalnih cest v Stahovici (pri Calcitu) veljala popolna zapora cest v območju križišča, in sicer od sobote, 5. septembra 2020, od 19. ure do nedelje, 6. septembra 2020, do 5. ure. Za red in varnost bo skrbela redarska služba Občine Kamnik.

V času popolne zapore bo obvoz za smer Kamnik - Gornji Grad in obratno možen po državni cesti R2-414/1349 Kamnik - Ločica (preko Tuhinjske doline). V in iz Kamniške Bistrice pa bo možen le dostop za osebna vozila po lokalni cesti.

Opozarjamo, da je na območju križišča prepovedan promet za tovorna vozila vse do ponedeljka, 7. septembra 2020, do 5. ure.

V primeru slabega vremena se bo asfaltiranje izvajalo od sobote, 12. septembra 2020, od 19. ure do nedelje, 13. septembra 2020, do 5. ure.

Zahvaljujemo se za razumevanje in potrpežljivost v času trajanja del.

V soboto,  22. avgusta 2020, popolna zapora za ves tovorni in avtobusni promet (križišče v Stahovici proti Kamniški Bistrici)

V soboto,  22. avgusta 2020, popolna zapora za ves tovorni in avtobusni promet (križišče v Stahovici proti Kamniški Bistrici)Komunalno podjetje Kamnik, d. o. o. obvešča, da bo v soboto, 22. avgusta 2020, od 14. do 20. ure zaradi asfalterskih del na desnem delu vozišča, od križišča v Stahovici proti Kamniški Bistrici, izvedena popolna zapora za ves tovorni in avtobusni promet.

Za osebni promet in intervencijska vozila bo možen izmenični dvosmerni promet na levem pasu vozišča proti Kamniški Bistrici.

Zahvaljujejo se vam za razumevanje in potrpežljivost v času trajanja del.

Začasna sprememba prometnega režima (pločnik Šutna)

Predlagatelju Planinskemu društvu Kamnik, Šutna 42, 1240 Kamnik, se dovoljuje zaradi »obnove strehe na objektu Šutna 42« izvesti začasno spremembo prometnega režima – popolno zaporo pločnika, in sicer v času zapore od 17. 8. 2020 do 28. 8. 2020

Začasna sprememba prometnega režima – popolna zapora se nanaša na:

Prosimo, da upoštevate začasno prometno signalizacijo. Zahvaljujemo se vam za razumevanje v času del.

Začasna sprememba prometnega režima Mekinje – Godič in Jelovškova ulica

Občanke in občane obveščamo, da bo zaradi »izgradnje plinskih priključkov« veljala začasna sprememba prometnega režima – delna zapora in prekop, in sicer 2 dni od 12. 8. 2020 do 18. 8. 202, v delovnem času od 7. do 15. ure.

Začasna sprememba prometnega režima – delna zapora in prekop se bo izvedla na:

Prosimo, da upoštevate začasno prometno signalizacijo. Zahvaljujemo se vam za razumevanje v času del.

Začasna sprememba prometnega režima Vrhpolje pri Kamniku (pločnik)

Občanke in občane obveščamo, da bo zaradi »obnove fasade na objektu h. št. Vrhpolje pri Kamniku 164« veljala začasna sprememba prometnega režima – popolna zapora pločnika. Začasna sprememba prometnega režima bo izvedena v nizu 7 dni, in sicer od 17. 8. 2020 do 31. 8. 2020 ter bo veljala za območje: 

Prosimo, da upoštevate začasno prometno signalizacijo. Zahvaljujemo se vam za razumevanje v času del. 

Začasna sprememba prometnega režima Markovo – Studenca Podlom

Občanke in občane obveščamo, da bo zaradi »rekonstrukcije lokalne ceste« veljala začasna sprememba prometnega režima – delna in občasna popolna zapora ter prekop od 11. avgusta 2020 do 9. novembra 2020, v delovnem času 7. do 15. ure.

Začasna sprememba prometnega režima se bo izvedla na:

OBVOZ:

V času popolne zapore bo urejen obvoz v smeri Sovinja Peč – Znojile – Sela – Podhruška – Markovo - Studenca.

Prosimo, da upoštevate začasno prometno signalizacijo. Zahvaljujemo se vam za razumevanje v času del.  

Začasna sprememba prometnega režima

Predlagatelju GVO d.o.o., Cigaletova 10, 1000 Ljubljana, se dovoljuje zaradi »izgradnje optične kabelske kanalizacije Telekoma Slovenije« izvesti začasno spremembo prometnega režima – delno in občasno popolno zaporo ter prekop. Začasna sprememba prometnega režima  - delna in občasno popolna zapora ter prekop se bo izvedla na v času od 10. 8. 2020 do 30. 12. 2020, in sicer na naslednjih območjih:

Dela se bodo izvajala v delovnem času med 7. in 17. uro.

Zapore se bodo glede na širino vozišča in lokacijo gradbišča postavljale tipske: E-6 (občasna popolna zapora do 60 minut) ter delna zapora (N-6, N-9 in N-20).

Prosimo, da upoštevate začasno prometno signalizacijo. Zahvaljujemo se vam za razumevanje v času del.  

Sprememba prometnega režimav času Kamfesta

Predlagatelju KD Priden možic, Podlimbarskega pot 4, 1241 Kamnik, se dovoljuje zaradi prireditve »Poletni kulturni festival Kamfest 2020« izvesti začasno spremembo prometnega režima – popolno zaporo.

Začasna sprememba prometnega režima – popolna zapora se bodo izvedle na:

OBVOZ

Obvoz za stanovalce Zapric, Streliške in Kolodvorske bo potekal po Samostanski ulici. Prireditelj mora vse stanovalce Prešernove, Samostanske, Kolodvorske, Zapric, Streliške, Frančiškanskega trga in Glavnega trga, o zaporah in o preusmeritvi prometa pisno obvestiti najmanj 3 (tri) dni pred zaporo.

Prosimo, da upoštevate začasno prometno signalizacijo.

Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

Začasne spremembe prometnega režima v ožjem in širšem območju Kamnika

Začasne spremembe prometnega režima v ožjem in širšem območju Kamnika Občanke in občane obveščamo, da se predlagatelju Perfo d.o.o., Trg mladinskih delovnih brigad 4, 1000 Ljubljana, dovoljuje zaradi snemanja serije »Sekirca v med« izvesti začasno spremembo prometnega režima – občasne kratkotrajne popolne zapore do 15 minut.

Začasna sprememba prometnega režima - občasne popolne zapore do 15 minut se bodo izvedle na:

Začasne spremembe oziroma občasne kratkotrajne 15-minutne zapore se bodo izvajale v času od od 4. 8. 2020 do 31. 7. 2022.

Prosimo, da upoštevate začasno prometno signalizacijo.

Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

Začasna sprememba prometnega režima od Livarske ulice do rondoja Kovinarska

Predlagatelju Ekoplan d.o.o., Habatova ulica 6/a, 1236 Trzin, se dovoljuje zaradi »gradnje elektro kabelske kanalizacije in odstranitve MRP Sp. Perovo« izvesti začasno spremembo prometnega režima – delno in popolno zaporo ter prekop.

Začasna sprememba prometnega režima se nanaša na:

Prosimo, da upoštevate začasno prometno signalizacijo. Zahvaljujemo se vam za razumevanje v času del.  

Začasna sprememba prometnega režima

Občanke in občane obveščamo, da bo zaradi »izgradnje optične kabelske kanalizacije Telekoma Slovenije« veljala začasna sprememba prometnega režima – delna in občasna popolna zapora ter prekop na naslednjih lokalnih cestah in javnih poteh:

Sprememba prometnega režima bo veljala od 28. 7. 2020 do 31. 10. 2020, dela pa se bodo izvajala v delovnem času med 7. in 15. uro.

Prosimo, da upoštevate začasno prometno signalizacijo. Zahvaljujemo se vam za razumevanje v času del.  

Začasna sprememba prometnega režima na območju Bakovnika

Začasna sprememba prometnega režima na območju Bakovnika Občanke in občane obveščamo, da bo zaradi »izgradnje vodovoda in kanalizacije« veljala začasna sprememba prometnega režima na območju Bakovnika, in sicer na naslednjih ulicah:

Zapore se bodo izvajale v času od 28. 7. 2020 do 30. 9. 2020.

OBVOZI

Izvajalec del bo gradnjo izvajal v dveh fazah. V času I. faze bo obvoz urejen po Vavpotičevi ulici, v času II. faze ni možno zagotoviti obvoza, zato bo izvajalec del občasno omogočal dostop do objektov iz Ljubljanske ceste ter dnevno po končanih delih vzpostavil dostop preko gradbišča.

Prosimo, da upoštevate začasno prometno signalizacijo. Zahvaljujemo se vam za razumevanje v času del.  

Popolna zapora pločnika

Predlagatelju Erna – lux d. o. o., Medvedova ulica 2, Kamnik, se dovoljuje zaradi »rekonstrukcije fasade in strehe na objektu Medvedova 2 v Kamniku« izvesti začasno spremembo prometnega režima – popolno zaporo pločnika.

Začasna sprememba prometnega režima se nanaša na popolno zaporo pločnika v dolžini objekta Medvedova 2 v Kamniku, in sicer 19 dni (v nizu) od 16. 7. 2020 do 13. 8. 2020.

Prosimo, da upoštevate začasno prometno signalizacijo. Zahvaljujemo se vam za razumevanje v času del.

Sprememba prometnega režima od Livarske ulice do krožišča Kovinarska

Predlagatelju Ekoplan d.o.o., Habatova ulica 6/a, 1236 Trzin, se dovoljuje zaradi »demontaže merilno regulacijske postaje MRP Sp. Perovo« izvesti začasno spremembo prometnega režima – delno zaporo za dva dni (v nizu), od 16. 7. 2020 do 30. 7. 2020.

Začasna sprememba prometnega režima se bo izvedla na območju Steletova cesta (od Livarske ulice do krožišča Kovinarska) in pločnik.

Prosimo, da upoštevate začasno prometno signalizacijo. Zahvaljujemo se vam za razumevanje v času del.

Začasna sprememba prometnega režima (Stahovica, Kamniška Bistrica, Črnivec)

Začasna sprememba prometnega režima (Stahovica, Kamniška Bistrica, Črnivec)Občanke in občane obveščamo, da bodo zaradi ureditve obstoječega trikratnega križišča v naselju Stahovica in obnove ceste v smeri Črnivca v terminu od 14. 7. 2020 do 27. 11. 2020 na naslednjih odsekih državnih cest vzpostavljene delne zapore z izmenično enosmernim prometom s semaforji:

Prosimo, da upoštevate začasno prometno signalizacijo. 

Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

Sprememba prometnega režima Moste – Duplica

Občanke in občane obveščamo, da bo zaradi ojačitve vozišča državne ceste vzpostavljena delna zapora, in sicer od 13. 7. 2020 od 8. ure do predvidoma 30. 7. 2020 do 20. ure, na cesti: R2-413, odsek: 1081 Moste – Duplica (od km 2,830 do km 4,110).

V času izvajanja del bo zagotovljen izmenični enosmerni promet, urejen z ročnim usmerjanjem. Izven delovnega časa bo promet potekal dvosmerno.

Prosimo, da upoštevate začasno prometno signalizacijo. Zahvaljujemo se vam za razumevanje v času del.

Začasna sprememba prometnega režima (Stahovica, Kamniška Bistrica, Črnivec)

Začasna sprememba prometnega režima (Stahovica, Kamniška Bistrica, Črnivec)Občanke in občane obveščamo, da bodo zaradi ureditve obstoječega trikratnega križišča v naselju Stahovica in obnove ceste v smeri Črnivca v terminu od 14. 7. 2020 do 27. 11. 2020 na naslednjih odsekih državnih cest vzpostavljene delne zapore z izmenično enosmernim prometom s semaforji:

Prosimo, da upoštevate začasno prometno signalizacijo. Zahvaljujemo se vam za razumevanje v času del.

Začasna sprememba prometnega režima Maistrova – Trg Prijateljstva – Tomšičeva (pred objektom Tomšičeva 4, Policija)

Predlagatelju KPK d.o.o., Cankarjeva 11, 1241 Kamnik, se dovoljuje zaradi »obnove vodovodnega priključka« izvesti začasno spremembo prometnega režima in popolno zaporo in prekop.

Začasna sprememba prometnega režima (popolna zapora) se bo izvedla na 1 dan v času od 18. 6. 2020 do 30. 6. 2020, in sicer med delovnim časom od 8.30 do 14. ure:

Prosimo, da upoštevate začasno prometno signalizacijo. Zahvaljujemo se vam za razumevanje v času del.

Začasna sprememba prometnega režima Markovo – Vir pri Nevljah

Občanke in občane obveščamo, da bo zaradi »izgradnje pločnika Markovo – Vir pri Nevljah ob levem robu državne ceste, R2-414/1349 Kamnik – Ločica, od km 4,495 do km 4,920« veljala začasna sprememba prometnega režima – popolna zapora.

Začasna sprememba prometnega režima se bo izvedla:

OBVOZI

V času popolne zapore javne poti Markovo – novo naselje ni možnega obvoza v času asfaltiranja (predvidoma 3 dni), zato mora izvajalec del vse stanovalce na naslovu Markovo 2D, 2E, 2F, 2G in 2H vsaj tri dni pred zaporo pisno obvestiti o lokaciji, načinu, času in trajanju zapore ter jim dnevno po končanih delih omogočiti dostop do stanovanjskih hiš.   

Popolna zapora lokalne ceste Kamnik-Zgornje Palovče-Vranja Peč-Velika Lašna-Vaseno

Dodatno obvestilo

Obveščamo vas, da bo v času popolne zapore ceste lokalne ceste Kamnik – Zg. Palovče – Vranja peč – Velika Lašna – Vaseno potekal obvoz po spodnji cesti mimo hišne št. Zgornje Palovče 3/a in Zgornje Palovče 7. Obvoz bo ustrezno označen s prometno signalizacijo:

Popolna zapora lokalne ceste Kamnik-Zgornje Palovče-Vranja Peč-Velika Lašna-Vaseno