Mali grad

Zapore

Na spletnem mestu objavljamo zapore cest in začasne spremembe prometnih površin.

Začasna sprememba prometnega režima (Radomlje – Rudnik pri Radomljah Volčji Potok)

Občanke in občane obveščamo, da bo zaradi »popravila propusta (mosta) čez vodotok« veljala začasna sprememba prometnega režima –  popolna  zapora in prekop od 22. oktobra do 20. decembra 2021 (dela se bodo izvajala v delovnem času 7. do 15.00 ure), in sicer na:

V času popolne zapore lokalne ceste Radomlje – Rudnik pri Radomljah Volčji potok bo urejen dostop do vseh stanovanjskih objektov. Obvoz bo urejen v smeri Rudnik – Hudo  – Volčji Potok (mimo prodajnega centra in uprave Arboretuma) in obratno.

V času trajanja zapore se vam zahvaljujemo za razumevanje.

Začasna sprememba prometnega režima (Godič – Kršič – Brezje nad Kamnikom – Gozd)

Občina Kamnik občanke in občane obvešča, da bo zaradi »rekonstrukcije lokalne ceste« veljala začasna sprememba prometnega režima –  delna in popolna (občasna) zapora in prekop od 22. oktobra do 20. decembra 2021 (dela se bodo izvajala v delovnem času 7. do 15. ure), in sicer na:

V času popolne zapore lokalne ceste bo dvosmerni promet urejen z obvozom v smeri Kršič – Godič – Stahovica – Črna - Smrečje v Črni – Gozd – Brezje – Vodice nad Kamnikom in obratno.

V času trajanja zapore se vam zahvaljujemo za razumevanje.

Začasna sprememba prometnega režima (Bočna – Menina planina – Okrog – Češnjice – Golice)

Občanke in občane obveščamo, da bo zaradi »sanacije lokalne ceste« veljala začasna sprememba prometnega režima – delna in popolna  zapora ter prekop, in sicer na:

V času popolne zapore lokalne ceste bo dvosmerni promet urejen obvoz v smeri Češnjice – Golice – Špitalič – Okrog – Češnjice in obratno.

V času trajanja zapore se vam zahvaljujemo za razumevanje.

Začasna sprememba prometnega režima (Bistričica)

Občanke in občane obveščamo, da bo zaradi »gradbenih del v Bistričici 10 H« veljala začasna sprememba prometnega režima – popolna zapora in prekop 1 (en) dan v času od 18. oktobra do 18. novembra 2021 v delovnem času 5. do 15. ure., in sicer na:

V času trajanja zapore se vam zahvaljujemo za razumevanje.

Začasna sprememba prometnega režima (pri Policijski postaji Kamnik)

Občanke in občane obveščamo, da bo zaradi »obnove fasade na objektu Tomšičeva 4« veljala začasna sprememba prometnega režima. Začasna sprememba prometnega režima - delna zapora se bo izvedla od 16. do 29. oktobra 2021 na:

V času trajanja zapore se vam zahvaljujemo za razumevanje.

Začasna sprememba prometnega režima (med Kostanjem in Starimi Selami)

Občanke in občane obveščamo, da bo zaradi »rekonstrukcije ceste« veljala začasna sprememba prometnega režima –  popolna zapora in prekop od 20. oktobra do 20. novembra 2021, in sicer na:

V času popolne zapore lokalne ceste bo za dvosmerni promet urejen obvoz v smeri Konstanj – Šmartno v Tuhinju – Laze v Tuhinju – Stara Sela in obratno.

V času trajanja zapore se vam zahvaljujemo za razumevanje.

Začasna sprememba prometnega režima (Črni Vrh v Tuhinju)

Občanke in občane obveščamo, da bo zaradi »rekonstrukcije kabelske kanalizacije Telekoma Slovenije d.d. – rekonstrukcija Špitalič« veljala začasna sprememba prometnega režima –  delna zapora 2 (dva) dni v času od 19. oktobra 2021, do 28. januarja 2022, med 7. in 17. uro, in sicer na:

V času trajanja zapore se vam zahvaljujemo za razumevanje.

Začasna sprememba prometnega režima (na območju Tunjiške ceste)

Občanke in občane obveščamo, da bo zaradi »gradbenih del na Tunjiški cesti pri železniškem prehodu« veljala začasna spremembo prometnega režima –  delna zapora in prekop, v času od 18. do 30. oktobra 2021 v delovnem času med 8. in 15. uro, in sicer:

V času trajanja zapore se vam zahvaljujemo za razumevanje.

Začasna sprememba prometnega režima (Godič)

Občanke in občane obveščamo, da bo zaradi »rekonstrukcije ceste« veljala začasna sprememba prometnega režima -  popolna zapora ter prekop, in sicer 20 dni v obodbju od 13. oktobra do 20. novembra 2021  na:

V času trajanja zapore se vam zahvaljujemo za razumevanje.

Začasna sprememba prometnega režima (Godič na Gmajno)

Občanke in občane obveščamo, da bo zaradi »intervencije popravila KK na parceli št. 1012/3 k.o. Godič in izvedbe priključka za hišno št. Godič 10« veljala začasna sprememba prometnega režima -  popolna zapora ter prekop, in sicer 2 dni v obodbju od 14. oktobra do 23. oktobra 2021  na:

V času popolne zapore zgoraj omenjene javne poti ni možnega obvoza, zato mora izvajalec del vse stanovalce, ki imajo na tem delu dostop do stanovanjskih objektov, pisno obvestiti o lokaciji, času trajanja in načinu zapore ter jim občasno (po dogovoru) omogočiti dostop do stanovanjskih objektov.

V času trajanja zapore se vam zahvaljujemo za razumevanje.

Začasna sprememba prometnega režima (parkirišča)

Občanke in občane obveščamo, da bo zaradi »asfaltiranja prekopov in gradnje kablovoda« veljala začasna sprememba prometnega režima -  delna zapora in zapora dela parkirišča, in sicer v obodbju od 18. oktobra do 30. oktobra 2021 v delovnem času od 7.ure do 17.ure na:

V času trajanja zapore se vam zahvaljujemo za razumevanje.

Začasna sprememba prometnega režima (Medvedova, Maistrova in Glavni trg)

Občanke in občane obveščamo, da bo zaradi »obnove Plečnikove fasade« veljala začasna sprememba prometnega režima -  delna zapora ceste, in sicer 21 dni v obdobju od 18. oktobra do 26. novembra 2021  na:

in popolna zapora pločnika:

V času trajanja zapore se vam zahvaljujemo za razumevanje.

Začasna sprememba prometnega režima (Pot na Poljane)

Občanke in občane obveščamo, da bo zaradi »obnove fasade na objektu Pot na Poljane 2« veljala začasna sprememba prometnega režima - popolna zapora pločnika, in sicer 30 dni v obdobju od 14. 10. 2021 do 30. 11. 2021 ob:

V času trajanja zapore se vam zahvaljujemo za razumevanje.


Začasna sprememba prometnega režima (Gozd)

Občanke in občane obveščamo, da bo zaradi »sanacije elektro kabelske kanalizacije« veljala začasna sprememba prometnega režima - delna zapora ter prekop, in sicer 1 dan v obdobju od 15. 10. 2021 do 15. 11. 2021 na:

V času trajanja zapore se vam zahvaljujemo za razumevanje.


Začasna sprememba prometnega režima (Tunjiška Mlaka)

Občanke in občane obveščamo, da bo zaradi »rekonstrukcije ceste« veljala začasna sprememba prometnega režima - popolna zapora ter prekop, in sicer od 15. 10. 2021 do 30. 11. 2021 na:

OBVOZ:

V času popolne zapore javne poti ni možnega obvoza, zato mora izvajalec del vse stanovalce, ki imajo urejen dostop do stanovanjskih hiš, pisno obvestiti o lokaciji, času trajanja in načinu zapore ter jim občasno (po dogovoru) omogočiti dostop do stanovanjskih objektov.

V času trajanja zapore se vam zahvaljujemo za razumevanje.

Začasna sprememba prometnega režima (Šutna)

Občanke in občane obveščamo, da bo zaradi »obnove strehe na objektu Šutna 10« veljala začasna sprememba prometnega režima - popolna zapora, in sicer 14 dni v obdobju med 2.11. in 30.11.2021 med 7.00 in 17.00, razen v  času dostave od 5.00 do 6.30 in 8.00 do 10.00 na:

V času trajanja zapore se vam zahvaljujemo za razumevanje.

Začasna sprememba prometnega režima (Tunjiška mlaka – Zadnji Vrh - Tunjice)

Občanke in občane obveščamo, da bo zaradi »rekonstrukcije ceste«  veljala začasna sprememba prometnega režima - popolna zapora ter prekop, in sicer 2 dni v obdobju med 13.10. in 30.11.2021 (dela se bodo izvajala v delovnem času od 7.00 do 15.00 ure,  vendar bo popolna zapora tudi izven delovnega časa) na:

OBVOZ:

V času trajanja zapore se vam zahvaljujemo za razumevanje.

Začasna sprememba prometnega režima (Ulica Fortunata Berganta)

Občanke in občane obveščamo, da bo zaradi »gradnje vodovodnega in kanalizacijskega priključka na parc. št. 704/46 in 704/45 k.o. Kamnik« veljala začasna sprememba prometnega režima - popolna zapora, in sicer 2 dni v obdobju med 5. 10. 2021 in 26. 10. 2021 v delovnem času med 7.00 in 15.00 na:

OBVOZ:

V času trajanja zapore se vam zahvaljujemo za razumevanje.

Začasna sprememba prometnega režima (Tunjiška Mlaka)

Občanke in občane obveščamo, da bo zaradi »rekonstrukcije javne poti« veljala začasna sprememba prometnega režima - popolna zapora ter prekop, in sicer od 8. 10. 2021 do 30. 11. 2021 na:

OBVOZ:

V času popolne zapore ni možnega obvoza, zato mora izvajalec stanovalce na naslovu Tunjiška Mlaka 35, ki imajo na tem delu dostop do stanovanjske hiše, pisno obvestiti o lokaciji, času trajanja in načinu zapore ter jim občasno (po dogovoru) omogočiti dostop do stanovanjske hiše.

V času trajanja zapore se vam zahvaljujemo za razumevanje.

Začasna sprememba prometnega režima (Gozd)

Občanke in občane obveščamo, da bo zaradi »gradnje večnamenskega igrišča Gozd« veljala začasna sprememba prometnega režima - delna zapora, in sicer od 30. 9. 2021 do 29. 10. 2021, v delovnem času med 7:00 in 17:00 na:

 

V času trajanja zapore se vam zahvaljujemo za razumevanje.

Začasna sprememba prometnega režima (Bevkova ul.)

Občanke in občane obveščamo, da bo zaradi »izgradnje plinskega priključka za stanovanjski objekt Bevkova 34« veljala začasna sprememba prometnega režima - popolno zapora, in sicer 2 dni med 29. 9. 2021 in 29. 10. 2021, v delovnem času med 7:00 in 15:00 uro na:

OBVOZ:

V času popolne zapore bo za dvosmerni promet urejen obvoz v smeri Novi trg – Palovška cesta – Bevkova ulica in obratno. Urejen bo dostop do vseh stanovanjskih hiš.

 

V času trajanja zapore se vam zahvaljujemo za razumevanje.

Začasna sprememba prometnega režima (Kališe - Zavrh pri Črnivcu)

Občanke in občane obveščamo, da bo zaradi »rekonstrukcije javne poti« veljala začasna sprememba prometnega režima - popolno zapora in prekop, in sicer 30 dni v obdobju od 28. 9. 2021 do 15. 12. 2021 v delovnem času med 07:00 in 15:00 na:

OBVOZ:

V času popolne zapore ni možnega obvoza, zato mora izvajalec stanovalce, ki imajo na tem delu dostop do stanovanjskih objektov pisno obvestiti o lokaciji, času trajanja in načinu zapore ter jim občasno (po dogovoru) omogočiti dostop do stanovanjskih objektov.

V času trajanja zapore se vam zahvaljujemo za razumevanje.

Začasna sprememba prometnega režima (Trdinova ul.)

Občanke in občane obveščamo, da bo zaradi »gradnje vodovodnega priključka za stanovanjski objekt Trdinova 12« veljala začasna sprememba prometnega režima - popolno zapora, in sicer 2 dni od 28. 9. 2021 do 10. 11. 2021 v delovnem času med 07:00 in 15:00 na:

OBVOZ:

V času popolne zapore bo za dvosmerni promet urejen obvoz v smeri Jenkova ulica – Jurčičeva ulica – Smolnikarjeva ulica – Trdinova ulica in obratno. Urejen bo dostop do vseh stanovanjskih hiš.

V času trajanja zapore se vam zahvaljujemo za razumevanje.
Začasna sprememba prometnega režima (Golice)

Občanke in občane obveščamo, da bo zaradi »gradnje dovoznega priključka za kmetijske stroje na lokalno cesto« veljala začasna sprememba prometnega režima - delna zapora, in sicer 1 dan v obdobju od 27. septembra 2021 do 27. oktobra 2021 na:

V času trajanja zapore se vam zahvaljujemo za razumevanje.Začasna sprememba prometnega režima (Volčji potok)

Občanke in občane obveščamo, da bo zaradi »gradnje hodnika za pešce ob lokalni cesti Volčji Potok - Kamnik« veljala začasna sprememba prometnega režima (zapora) v obdobju od 20. septembra 2021 do 20. decembra 2021 v delovnem času od 7.ure do 15.ure, in sicer:

OBVOZ:V času popolne zapore javne poti bo urejen obvoz po javni poti mimo prodajnega centra Arboretum in lokalni cesti ter obratno. Urejen bo dostop do vseh stanovanjskih hiš.

V času trajanja zapore se vam zahvaljujemo za razumevanje.

Začasna sprememba prometnega režima (Primoževa in Pibernikova ulica)

Občanke in občane obveščamo, da bo zaradi »rekonstrukcije ceste in dograditve vodovodnega omrežja« veljala začasna sprememba prometnega režima v obdobju od 13. septembra 2021 do 21. oktobra 2021, in sicer:

 

V času popolne zapore ni možnega obvoza, zato mora izvajalec stanovalce, ki imajo na tem delu dostop do stanovanjskih objektov pisno obvestiti o lokaciji, času trajanja in načinu zapore ter jim občasno (po dogovoru) omogočiti dostop do stanovanjskih objektov.

V času trajanja zapore se vam zahvaljujemo za razumevanje.

Začasna sprememba prometnega režima (Kamnik - Ločica)

Občanke in občane obveščamo, da bo zaradi obnove voziščne konstrukcije države ceste veljala začasna sprememba prometnega režima (delna zapora), in sicer v času od 16.9. od 7.00 ure do 13.12.2021 do 19.00 ure

Predvidena je postavitev več faz zapor ceste v sklopu katerih bo promet potekal izmenično enosmerno s semaforskim urejanjem prometa, v primeru morebitnih povečanih prometnih obremenitvah pa ročno, s pomočjo usmerjevalcev. V nočnem času bo promet potekal izmenično enosmerno s semaforskim urejanjem prometa.

V času trajanja zapore se vam zahvaljujemo za razumevanje.

Začasna sprememba prometnega režima (Usnjarska ulica 9)

Občanke in občane obveščamo, da bodo zaradi zaradi popravila TK
(neprehodne cevi) veljala začasna sprememba prometnega režima (delna intervencijska zapora), in sicer v četrtek, 2. 9. 2021 in v petek 3. 9. 2021 med 8:00 in 14:00 na Usnjarski ulici 9.

 


Začasna sprememba prometnega režima zaradi izgradnje optičnega omrežja

Občanke in občane obveščamo, da bodo zaradi izgradnje optičnega omrežja veljale začasne spremembe prometnega režima (delno in občasno popolno zaporo ceste do 60 minut), in sicer od 23. 8. 2021 do 31. 12. 2021 v času izvajanja del med 7. in 17. uro, in sicer na območju:

V času trajanja zapore se vam zahvaljujemo za razumevanje.

Začasna sprememba prometnega režima (Pot na Poljane)

Občanke in občane obveščamo, da bo zaradi »urejanja dvorišča pri Kmetijski zadrugi« veljala začasna sprememba prometnega režima – delna zapora, in sicer 7 dni od 24. avgusta 2021 do 3. septembra 2021 v delovnem času med 00:00 in 24:00 uro na območju:

V času trajanja zapore se vam zahvaljujemo za razumevanje.

Začasna sprememba prometnega režima (Jakopičeva ulica)

Občanke in občane obveščamo, da bo zaradi »ureditve odjemnega mesta za smeti« veljala začasna sprememba prometnega režima – delna zapora, in sicer 5 dni od 23. 8. 2021 do 24. 9. 2021 v delovnem času od 7. do 15. ure na:

V času trajanja zapore se vam zahvaljujemo za razumevanje.


Začasna sprememba prometnega režima (Vranja Peč)

Občanke in občane obveščamo, da bo zaradi »gradnje dovoznega priključka in asfaltiranja« veljala začasna sprememba prometnega režima – popolna zapora, in sicer 1 dan od 17. 8. 2021 do 20. 8. 2021 v delovnem času od 7. in 17. uro na:

V času popolne zapore ni možnega obvoza, zato mora izvajalec del vse stanovalce na naslovu Vranja Peč 5/a, ki imajo na tem delu dostop do stanovanjskega objekta pisno obvestiti o lokaciji, času trajanja in načinu zapore.

V času trajanja zapore se vam zahvaljujemo za razumevanje.

Začasna sprememba prometnega režima (Vrhpolje pri Kamniku – Nevlje – Mekinje)

Občanke in občane obveščamo, da bo zaradi »prestavitve plinovoda« veljala začasna sprememba prometnega režima – delna zapora, in sicer 5 dni od 16. 8. 2021 do 16. 10. 2021 v delovnem času od 7. in 15. uro na:

V času trajanja zapore se vam zahvaljujemo za razumevanje.

Začasna sprememba prometnega režima (Vrhpolje pri Kamniku)

Občanke in občane obveščamo, da bo zaradi »gradnje kanalizacijskega priključka« veljala začasna sprememba prometnega režima popolna zapora javne ceste 1 dan v času od 11. do 27. avgusta 2021 med 7. in 17. ure, in sicer na območju javne poti v Vrhopoljah pri Kamniku.

V času trajanja zapore se vam zahvaljujemo za razumevanje.

Začasna sprememba prometnega režima (Podgorje - Zbrina cesta)

Občanke in občane obveščamo, da bo zaradi obnove ceste veljala začasna sprememba prometnega režima – popolna zapora in prekop 30 dni od 16. avgusta 2021 do 30. septembra 2021, in sicer na: 

V času popolne zapore bo do vseh stanovanjskih objektov urejen obvoz po lokalni cestiPodgorje – zbirna cesta – Podgorje – Kamnik – javne poti Podgorje in lokalni cesti Podgorje – zbirna cesta in obratno.

V času trajanja zapore se vam zahvaljujemo za razumevanje.

Začasna sprememba prometnega režima (Šmarca)

Občanke in občane obveščamo, da bo zaradi »gradnje priključka na Radomeljski cesti, odsek Duplica« veljala začasna sprememba prometnega režima - popolna zapora, in sicer 45 dni v obdobju od 16. 8. 2021 do 16. 11. 2021 na področju:

V času popolne zapore bo urejen dostop do vseh stanovanjskih stavb in poslovnih prostorov. Obvoz bo potekal v smeri Radomeljska cesta – Gornji Log – regionalna cesta – lokalna cesta Volčji Potok – Radomeljska cesta in obratno.

V času trajanja zapore se vam zahvaljujemo za razumevanje.

Začasna sprememba prometnega režima (Kamfest)

Popolna zapora cest

Zapora parkirišč

Preklop semaforjev na utripanje oranžne luči v križiščih Obvoznica Cankarjeva in Obvoznica-Maistrova, po presoji organizatorja prestavi vzdrževalec cest.

Spustitev dvižnega stebrička na Kolodvorski ulici od 6. 8. 2021 do 14. 8. 2021 od 17. do 24. ure. 

Obvozi

V času trajanja zapore se vam zahvaljujemo za razumevanje.

Začasna sprememba prometnega režima (Kavarna Veronika)

Občanke in občane obveščamo, da bo zaradi »gradbenih del na pobočju Malega gradu« veljala začasna sprememba prometnega režima - popolna zapora, in sicer v obdobju od 2. 8. 2021 do 4. 8. 2021 na:

V času trajanja zapore se vam zahvaljujemo za razumevanje.Začasna sprememba prometnega režima (Medvedova)

Občanke in občane obveščamo, da bo zaradi »menjave strešne kritine na objektu Medvedova 18 in 18/a« veljala začasna sprememba prometnega režima - delna zapora, in sicer v obdobju od 3. 8. 2021 do 13. 8. 2021 na področju:

V času trajanja zapore se vam zahvaljujemo za razumevanje.

Začasna sprememba prometnega režima (Kolodvorska ulica)

Občanke in občane obveščamo, da bo zaradi »sanacije meteorne kanalizacije« veljala začasna sprememba prometnega režima - popolna zapora in prekop 4 dni v obdobju od 29. 7. 2021 do 31. 8. 2021 med 07:00 in 15:00 na področjih:

V času trajanja zapore se vam zahvaljujemo za razumevanje.

 

Začasna sprememba prometnega režima (Podhruška)

Občanke in občane obveščamo, da bo zaradi »rekonstrukcije kabelske kanalizacije Telekoma Slovenije d.d.« veljala začasna sprememba prometnega režima - delna zapora, in sicer v obdobju od 1. 8. 2021 do 30. 9. 2021 med 07:00 in 17:00 na področjih:

V času trajanja zapore se vam zahvaljujemo za razumevanje.

Začasna sprememba prometnega režima (Ul. Toma Brejca)

Občanke in občane obveščamo, da bo zaradi »gradnje plinskega priključka« veljala začasna sprememba prometnega režima - popolna zapora, in sicer 1 dan v obdobju od 28. 7. 2021 do 5. 8. 2021 med 07:00 in 15:00 na:

V času trajanja zapore se vam zahvaljujemo za razumevanje.
Začasna sprememba prometnega režima (Klavčičva ulica)

Občanke in občane obveščamo, da bo zaradi »sanacije plinovoda« veljala začasna sprememba prometnega režima - popolna zapora in prekop od 2. 8. 2021 do 15. 8. 2021 v času med 7:00 in 19:00 uro na:

V času trajanja zapore se vam zahvaljujemo za razumevanje.

Začasna sprememba prometnega režima (Volčji potok)

Občanke in občane obveščamo, da bo zaradi »snemanja spota« veljala sprememba prometnega režima - občasna popolna zapora do 15 minut, in sicer 1 dan med 22. 7. 2021 do 25. 7. 2021 v času med 6:00 in 21:00 uro na:

V času trajanja zapore se vam zahvaljujemo za razumevanje.Začasna sprememba prometnega režima (Mekinje – Godič)

<img src="https://www.kamnik.si/resources/files/