Mali grad

Zapore

Na spletnem mestu objavljamo zapore cest in začasne spremembe prometnih površin.

Začasna sprememba prometnega režima (Mekinje – Godič)

Občanke in občane obveščamo, da bo zaradi »gradnje kablovoda« veljala začasna sprememba prometnega režima – delna in popolna zapora, 2 dni v nizu od 13. 4. 2021 do 30. 4. 2021, v delovnem času med 7.30 in 17. ure na območju: 

V času popolne zapore pločnika ni možne preusmeritve pešcev, zato mora izvajalec del v času prihoda in odhoda učencev v šolo in iz šole omogočiti varen prehod otrok mimo gradbišča. Izvajalec del mora o zapori pločnika obvestiti POŠ Mekinje.

V času trajanja zapore se vam zahvaljujemo za razumevanje.

Začasna sprememba prometnega režima (Vrhpolje pri Kamniku, Nevlje, Mekinje)

Občanke in občane obveščamo, da bo zaradi »gradbenih del na lokalni cesti in javnih poteh« veljala začasna sprememba prometnega režima (delna in popolna zapora ter prekop), in sicer od 14. 4. 2021 do 21. 4. 2021 (popolna zapora med 15. 4. 2021 in 18. 4. 2021). Dela se bodo izvajala v delovnem času med 7. in 17. uro.

Začasna sprememba prometnega režima se nanaša na:

OBVOZ

V času trajanja zapore se vam zahvaljujemo za razumevanje.

Začasna sprememba prometnega režima (Zduša vas - do Gamsa)

Občanke in občane obveščamo, da bo zaradi »gradnje kablovoda« veljala začasna sprememba prometnega režima – delna zapora, 19 dni v nizu od 1. 4. 2021 do 30. 4. 2021.

Začasna sprememba prometnega režima – delna zapora se bo izvedla na:

Dela se bodo izvajala v delovnem času med 7.30 in 17. ure.

V času trajanja zapore se vam zahvaljujemo za razumevanje.

Začasna sprememba prometnega režima (Mali Rakitovec)

V ponedeljek dne 29. marca 2021, so bo na javni poti št. 661371 Mali Rakitovec-Veliki Rakitovec in javni poti 661511 Motnik-Zg. Motnik  začela sanacijska dela dveh zemeljskih plazov.

V času del bo vzpostavljena delna in popolna zapora ceste.

V času popolne zapore ni možnega obvoza.

V času trajanja zapore se vam zahvaljujemo za razumevanje.

Začasna sprememba prometnega režima (Novi trg)

Predlagatelju GVO d. o. o., Cigaletova ulica 10, 1000 Ljubljana, se dovoljuje zaradi »izgradnje optičnega priključka na naslovu Novi trg 43« izvesti začasno spremembo prometnega režima – delno in popolno zaporo ter prekop.

Začasna sprememba prometnega režima – delna in popolna zapora ter prekop se nanaša na:

Zapora se bo izvedla 2 dni v terminu od 25. 3. 2021 do 23. 6. 2021 med 7. in 17. uro.

V času popolne zapore pločnika ni možne preusmeritve gibalno oviranih oseb, zato mora izvajalec del omogočiti varen prehod gibalno oviranih oseb mimo gradbišča. Izvajalec del mora o zapori pločnika obvestiti Cirius Kamnik.

V času trajanja zapore se vam zahvaljujemo za razumevanje.

Začasna sprememba prometnega režima (Žebljarska pot – brv čez Kamniško Bistrico)

Občanke in občane obveščamo o spremembi prometnega režima – popolna zapora se bo izvedla na:

Dela se bodo izvajala 1 dan v terminu od 25. 3. 2021 do 9. 4. 2021 v delovnem času med 8. in 15. uro.

V času popolne zapore ni možnega obvoza, zato mora izvajalec del stanovalce in lastnike poslovnih prostorov na naslovu Žebljarska pot 2, 2/a, 4, 4/a, 4/b, 5, 6, 7 in 8 vsaj tri dni pred popolno zaporo pisno obvestiti o načinu, času in trajanju zapore.

V času trajanja zapore se vam zahvaljujemo za razumevanje.

Začasna sprememba prometnega režima (Samčev prehod)

Občanke in občena obveščampo o spremembi prometnega režima zaradi »obžagovanja drevesa nad Samčevim predorom« izvesti začasno spremembo prometnega režima – popolno zaporo, dne 15. 3. 2021 med 6. in 15. uro.

Začasna sprememba prometnega režima – popolna zapora se nanaša na:

V času popolne zapore bo za stanovalce Kolodvorske in Streliške ulice ter Zapric urejen obvoz po Kolodvorski ulici.

V času trajanja zapore se vam zahvaljujemo za razumevanje.

Začasna sprememba prometnega režima (Prečna ulica)

Občanke in občane obveščamo, da bo »gradnje plinskega priključka za stanovanjski objekt Maistrova 5, Kamnik« veljala začasna sprememba prometnega režima – popolna zapora in prekop, in sicer 1 dan v terminu od 8. 3. 2021 do 10. 3. 2021 med 7. in 15. uro.

Začasna sprememba prometnega režima – popolna zapora in prekop se bosta izvedla na:

V času popolne zapore ni možnega obvoza, zato mora izvajalec del vse stanovalce in lastnike poslovnih prostorov, ki imajo na tem delu dostop, pisno obvestiti o lokaciji, času trajanja in načinu zapore.

V času trajanja zapore se vam zahvaljujemo za razumevanje.

Začasna sprememba prometnega režima (Cesta treh talcev in Mekinje  – Godič) 

Občanke in občane obveščamo, da bo zaradi »gradnje kablovoda« veljala začasna sprememba prometnega režima – delna in popolna zapora, in sicer 20 dni v nizu od 22. 2. 2021 do 31. 3. 2021. Dela se bodo izvajala v delovnem času med 7.30 in 17. uro.

Začasna sprememba prometnega režima se nanaša na:

 

V času popolne zapore lokalne ceste bo urejen obvoz po Cankarjevi cesti, Poti na Jeranovo in Cesti treh talcev. 

V času trajanja zapore se vam zahvaljujemo za razumevanje.

Začasna sprememba prometnega režima (Vir pri Nevljah)

Občanke in občane obveščamo, da bo zaradi »izgradnje kabelske kanalizacije Telekoma Slovenije d.d.« veljala začasna sprememba prometnega režima – delna zapora, in sicer 1 dan v obdobju od 23. 2. 2021 do 15. 3. 2021,  med 7. in 17. uro

Začasna sprememba prometnega režima se nanaša na:

V času trajanja zapore se vam zahvaljujemo za razumevanje.

Začasna sprememba prometnega režima (Perovo)

Predlagatelju GVO d.o.o., Cigaletova ulica 10, 1000 Ljubljana, se dovoljuje zaradi »izgradnje optičnega priključka za Telekom Slovenije« izvesti začasno spremembo prometnega režima – delno in popolno zaporo en  dan v obdobju od 26. 1. 2021 do 26. 4. 2021. Dela se bodo izvajala v delovnem času med 7. in 17. uro.

Začasna sprememba prometnega režima se nanaša na: 

V času trajanja zapore se vam zahvaljujemo za razumevanje.

Začasna sprememba prometnega režima (Žebljarska pot)

Predlagateljici Nadi Holcer, Žebljarska pot 3, 1241 Kamnik, se dovoljuje zaradi »montaže stanovanjske hiše na parceli št. 422/15 k.o. Kamnik« izvesti začasno spremembo prometnega režima – popolno zaporo, in sicer 2 dni v nizu v terminu med 14. 1. 2021 in 31. 1. 2021. Dela se bodo izvajala v delovnem času med 08:00 in 16:00 uro.

Začasna sprememba prometnega režima – popolna zapora se nanaša na:

V času trajanja zapore se vam zahvaljujemo za razumevanje.

Začasna sprememba prometnega režima (pri Domu kulture Kamnik)

Predlagatelju Občini Kamnik, Štabu CZ Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik, se dovoljuje zaradi »izvajanja hitrega testiranja COVID-19 v Občini Kamnik« izvesti začasno spremembo prometnega režima – popolno zaporo, in sicer od 5. 1. 2021 do 31. 5. 2021.

Začasna sprememba prometnega režima – popolna zapora se bo izvedla na:

V času trajanja zapore se vam zahvaljujemo za razumevanje.

Začasna sprememba prometnega režima (Homec - Šmarca)

Predlagatelju KPK d.o.o., Cankarjeva cesta 11, 1241 Kamnik, se dovoljuje zaradi »ureditve Trga padlih borcev v Šmarci, 1. faza« izvesti začasno spremembo prometnega režima – delno zaporo in prekop, in sicer od 17. 12. 2020 do 31. 12. 2020 med 7. in 15. uro

Začasna sprememba prometnega režima – delna zapora in prekop se bo izvedla na:

V času trajanja zapor se vam zahvaljujemo za razumevanje.

Začasna sprememba prometnega režima (parkirišče na Glavnem trgu med hišnima številkama 3 in 5)

Predlagatelju Perfo d.o.o., Trg mladinskih delovnih brigad 4, 1000 Ljubljana, se dovoljuje zaradi snemanja serije »Sekirca v med« izvesti začasno spremembo prometnega režima – zaporo parkirišča, in sicer od 12. 12. 2020 do 31. 7. 2022. 

Začasna sprememba prometnega režima (občasne zapore) se nanaša na:

V času trajanja zapor se vam zahvaljujemo za razumevanje.

Začasna sprememba prometnega režima (Vrhpolje pri Kamniku)

Predlagatelju CVP d.o.o., Tbilisijska 81, 1000 Ljubljana, se dovoljuje zaradi »gradbenih del na lokalni cesti in javnih poteh« izvesti začasno spremembo prometnega režima – delno in popolno zaporo ter prekop v času od 11. 12. 2020 do 23. 12. 2020, in sicer med 7. in 17. uro. 

OBVOZ:

Občanke in občane pozivamo, da upoštevajo prometno signalizacijo in se jim obenem zahvaljujemo za potrpežljivost v času trajanja vzdrževalnih del.

Začasna sprememba prometnega režima

Predlagatelju Telegm d.o.o., Cesta v Pečale 36, 1000 Ljubljana, se dovoljuje zaradi »gradnje kablovoda« izvesti začasno spremembo prometnega režima – delno in popolno zaporo ter prekop.

Začasna sprememba prometnega režima se nanaša na:

 

OBVOZ

V času popolne zapore lokalne ceste (Ulica Vilka Rožiča) bo urejen obvoz po Jenkovi in Jurčičevi ulici. V času popolne zapore pločnika in kolesarke poti se pešce in kolesarje preusmeri pri prehodu za pešce pri kavarni Evropa in pri prehodu za Klavčičevo ulico.

Občanke in občane pozivamo, da upoštevajo prometno signalizacijo in se jim obenem zahvaljujemo za potrpežljivost v času trajanja vzdrževalnih del.

Začasna sprememba prometnega režima (Ekslerjeva ulica)

Predlagatelju KPK d.o.o., Cankarjeva cesta 11, 1241 Kamnik, se dovoljuje zaradi »plinifikacije – zankanje na Ekslerjevi ulici« izvesti začasno spremembo prometnega režima – delno in popolno zaporo ter prekop v terminu od 30. 11. 2020 do 31. 12. 2020, med 7. in 15. uro.

Začasna sprememba prometnega režima se nanaša na: 

OBVOZ

V času popolne zapore Ekslerjeve ulice ni možnega obvoza, zato mora izvajalec del vse stanovalce na naslovu Ekslerjeva 2, 4 in 6 ter lastnike poslovnih objektov, Nektar Natura d.o.o. in Mirosan, podružnica Kamnik, Ekslerjeva 8, obvestiti o lokaciji, času in trajanju zapore ter jim občasno omogočiti dostop do objektov.

Občanke in občane pozivamo, da upoštevajo prometno signalizacijo in se jim obenem zahvaljujemo za potrpežljivost v času trajanja vzdrževalnih del.

Začasna sprememba prometnega režima (Kovinarska cesta)

Predlagatelju Ekoplan d.o.o., Habatova ulica 6/a, 1236 Trzin, se dovoljuje zaradi »prevezave plinskega omrežja« izvesti začasno spremembo prometnega režima – delno in popolno zaporo ter prekop, ki velja dne 26. 11. 2020, ob 7. do 17. ure.

Začasna sprememba prometnega režima se nanaša na:

Občanke in občane pozivamo, da upoštevajo prometno signalizacijo in se jim obenem zahvaljujemo za potrpežljivost v času trajanja vzdrževalnih del.

Začasna sprememba prometnega režima javne poti Poslovno-obrtna cona – obvoznica

Predlagatelju KKS d.o.o., Vrhpolje pri Kamniku 41, 1241 Kamnik, se dovoljuje zaradi »izgradnje telekomunikacijskega sistema« izvesti začasno spremembo prometnega režima – delno zaporo in prekop, in sicer od 25. 11. 2020 do 31. 12. 2020, od 7. do 17. ure. 

Začasna sprememba prometnega režima – delna zapora in prekop se bo izvedla na:

Občanke in občane pozivamo, da upoštevajo prometno signalizacijo in se jim obenem zahvaljujemo za potrpežljivost v času trajanja vzdrževalnih del.

Začasna sprememba prometnega režima na lokalni cesti Podgorje – zbirna cesta

Predlagatelju Darko Trbovc s.p., Huda Jama 18, 3270 Laško, se dovoljuje zaradi »gradbenih del – TP Podgorje« izvesti začasno spremembo prometnega režima – delno zaporo in prekop, in sicer 15 dni od 23. 11. 2020 do 31. 12. 2020, v času med 8. uro in 15.30.

Začasna sprememba prometnega režima – delna zapora in prekop se bo izvedla na:

Občanke in občane pozivamo, da upoštevajo prometno signalizacijo in se jim obenem zahvaljujemo za potrpežljivost v času trajanja vzdrževalnih del.

Sprememba prometnega režima – delna zapora (Potok – Snovik – Bela Peč

Predlagatelju KPK d.o.o., Cankarjeva cesta 11, 1241 Kamnik, se dovoljuje zaradi »gradnje javne razsvetljave« izvesti začasno spremembo prometnega režima – delno zaporo, in sicer od 16. 11. 2020 do 31. 12. 202. 

Začasna sprememba prometnega režima – delna zapora se bo izvedla na:

Dela se bodo izvajala v delovnem času od 7. do 15. ure.        

Občanke in občane pozivamo, da upoštevajo prometno signalizacijo in se jim obenem zahvaljujemo za potrpežljivost v času trajanja vzdrževalnih del.

Obvestilo o spremembi prometnega režima (vzdrževalna dela na mostu čez Nevljico)

Obvestilo o spremembi prometnega režima (vzdrževalna dela na mostu čez Nevljico) Občanke in občane obveščamo, da se bodo danes, v sredo, 4. novembra 2020, pričela vzdrževalna dela na mostu čez Nevljico (Cankarjeva cesta). Dela so predvidena do srede, 11. novembra 2020, v tem času pa bo veljal delno spremenjen prometni režim.

Promet bo urejen s semaforji, zato občanke in občane pozivamo, da upoštevajo prometno signalizacijo in se jim obenem zahvaljujemo za potrpežljivost v času trajanja vzdrževalnih del.

Sprememba prometnega režima (Prešernova ulica)

Občanke in občane obveščamo, da se predlagateljici Jožici Baronik, Maistrova ulica 12, 1241 Kamnik, zaradi »obnove strehe na objektu Maistrova 12« dovoljuje izvesti začasno spremembo prometnega režima – popolno zaporo, in sicer 5 dni v nizu v terminu od 6. 11. 2020 do 15. 12. 2020.Začasna sprememba prometnega režima – popolna zapora se bo izvedla na:

V času popolne zapore bo možen dostop do vseh stanovanjskih objektov razen do stanovanjske hiše Prešernova 12 in poslovnega prostora (Blues bar). Ker ni možnega obvoza, mora investitor oziroma izvajalec del stanovalce na naslovu Prešernova 12 in lastnika Blues bara tri dni pred zaporo pisno obvestiti o lokaciji, času in trajanju zapore ter jim omogočiti občasni dostop do objektov.

Zahvaljujemo se za razumevanje in potrpežljivost v času trajanja del.

Popolna zapora regionalne ceste Stahovica – Črnivec v Stahovici (pri gostilni Bac) v soboto, 7. novembra 2020

Popolna zapora regionalne ceste Stahovica – Črnivec v Stahovici (pri gostilni Bac) v soboto, 7. novembra 2020Občanke in občane obveščamo, da bo zaradi asfaltiranja regionalne ceste Stahovica – Črnivec v Stahovici (pri gostilni Bac) veljala popolna zapora ceste v dolžini 450 metrov, in sicer v soboto, 7. novembra 2020, od 7. do 20. ure.

V času popolne zapore bo obvoz za smer Kamnik – Gornji Grad in obratno možen po državni cesti Kamnik – Ločica (preko Tuhinjske doline).

V primeru slabega vremena se bo asfaltiranje izvajalo 14. oziroma 21. novembra 2020.

Zahvaljujemo se za razumevanje in potrpežljivost v času trajanja del.

Začasna sprememba prometnega režima (Vrhpolje pri Kamniku - Nevlje - Mekinje)

Začasna sprememba prometnega režima (Vrhpolje pri Kamniku - Nevlje - Mekinje)Občanke in občane obveščamo, da bo od 2. 11. 2020 do 10. 12. 2020, med 7. in 17. uro, zaradi gradbenih del na lokalni cesti in javnih poteh veljala začasna sprememba prometnega režima – delna in popolna zapora ter prekop na naslednjem območju:

OBVOZ:

Zahvaljujemo se vam za razumevanje v času trajanja del in vljudno prosimo za upoštevanje spremenjene prometne signalizacije.

Začasna sprememba prometnega režima (lokalna cesta Rovt - Špitalič)

Začasna sprememba prometnega režima (lokalna cesta Rovt - Špitalič)Občanke in občane obveščamo, da bo zaradi izvedbe redne sečnje ob lokalni cesti Rovt - Špitalič veljala začasna sprememba prometnega režima. Potekale bodo delne in občasne kratkotrajne do 30-minutne popolne zapore.

Začasna sprememba prometnega režima bo trajala 14 dni v nizu od 30. 10. 2020 do 30. 12. 202, od 8. do 17. ure. 

Zahvaljujemo se vam za razumevanje v času trajanja del in vljudno prosimo za upoštevanje spremenjene prometne signalizacije.

             

Sprememba prometnega režima (Podgorje  zbirna cesta)

Predlagatelju KPK d.o.o., Cankarjeva cesta 11, 1241 Kamnik, se dovoljuje zaradi »obnove ceste« izvesti začasno spremembo prometnega režima – popolno zaporo in prekop, in sicer 60 dni od 2. 11. 2020 do 15. 1. 2021. Začasna sprememba prometnega režima – popolna zapora in prekop se bo izvedla na območju:

V času popolne zapore bo za lokalni promet urejen obvoz po lokalni cesti Kamnik-Podgorje in javni potiPodgorje. Stanovalce, ki v času popolne zapore ne bodo imeli dostopa do stanovanjskih hiš, mora izvajalec del pred popolno zaporo pisno obvestiti o lokaciji, času in trajanju zapore ter jim občasno omogočiti dostop do objektov.

Sprememba prometnega režima (Frančiškanski trg)

Predlagatelju Perfo d.o.o., Trg mladinskih delovnih brigad 4, 1000 Ljubljana, se dovoljuje zaradi snemanja serije »Sekirca v med« izvesti začasno spremembo prometnega režima – zaporo 6 parkirnih mest.

Začasna sprememba prometnega režima se nanaša na:

Sprememba prometnega režima se bo izvedla v četrtek, 29. 10. 2020, med 7. in 14. uro.

Sprememba prometnega režima (Medvedova ulica)

Predlagateljici Jožici Baronik, Maistrova ulica 12, 1241 Kamnik, se dovoljuje zaradi »obnove strehe na objektu Maistrova 12« izvesti začasno spremembo prometnega režima – delno zaporo. Začasna sprememba prometnega režima se nanaša na:

Delna zapora se bo izvedla 14 dni v nizu v terminu od 2. 11. 2020 do 10. 12. 202. 

Zahvaljujemo se za razumevanje in potrpežljivost v času trajanja del.    

Sprememba prometnega režima (pred objektom Samostanska 5)

Predlagatelju Pančo d.o.o., Zgornji Tuhinj 35, 1219 Laze v Tuhinju, se dovoljuje zaradi »sanacije fasade na večstanovanjskem objektu Samostanska 5« izvesti začasno spremembo prometnega režima delno zaporo. Začasna sprememba prometnega režima se bo izvedla na od 5. 10. 2020 do 30. 10. 2020, v delovnem času med 7. in 17. uro na:

V soboto, 10. 10. 2020, in nedeljo, 11. 10. 2020, bo v centru Kamnika zaradi športne prireditve »Veronikin tek« spremenjen prometni režim. Za stanovalce Samostanske ulice, Kolodvorske ulice in Zapric bo potekal obvoz po javni poti Samostanska ulica, zato se dela v času prireditve ne smejo izvajati. Izvajalec del mora o zapori obvestiti organizatorja prireditve, Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik, Glavni trg 2, 1240 Kamnik in po potrebi zaporo odstraniti ter cesto počistiti.

Začasna sprememba prometnega režima (Vremšakova ulica, Rozmanova ulica in ulica Kamniško Zasavskega odreda)

Predlagatelju KPK d.o.o., Cankarjeva 11, 1241 Kamnik, se dovoljuje zaradi »utrditve in preplastitve ceste zaradi rekonstrukcije komunalne infrastrukture« izvesti začasno spremembo prometnega režima – popolno in delno zaporo ter prekop.

Začasna sprememba prometnega režima se bo izvedla:

Začasna sprememba pormetnega režima bo 10 delovnih dni, v času od 1. 10. 2020 do 30. 10. 2020, v delovnem času med 7. in 15. uro. 

OBVOZ

Dela se bodo izvajala v dveh fazah. V času izvajanja del v I. fazi bo urejen obvoz po Vavpotičevi ulici. V času izvajanja del v II. Fazi ni možnega obvoza, zato mora izvajalec del vse stanovalce, ki bodo imeli popolno zaporo obvestiti o lokaciji, času in trajanju zapore in jim občasno omogočiti dostop do stanovanjskih hiš iz Ljubljanske ceste. Izvajalec del mora dnevno po končanih delih, razen, če se s stanovalci ne dogovori drugače, cestišče vzpostaviti v normalno prevozno stanje.

Začasna sprememba prometnega režima (Tunjiška cesta – Tunjiška Mlaka – Mlaka pri Komendi – Gmajnica (na območju Tunjiške ceste)

Predlagatelju KPK d.o.o., Cankarjeva 11, 1241 Kamnik, se dovoljuje zaradi »izgradnje dovoznega priključka za območje KA-2 Kamnik – Poljane in ureditev gradbiščnega priključka v skladu z gradbenim dovoljenjem št. 351-362/2019/25« izvesti začasno spremembo prometnega režima – delno zaporo in prekop.

Začasna sprememba prometnega režima – delna zapora in prekop se bo izvedla na:

Sprememba prometnega režima bo veljala v času od 1. 10. 2020 do 30. 12. 2020, v delovnem času med 7. in 17. uro.

Gradnja dovoznega priključka se bo izvajala v fazah, zato se bo delna zapora lokalne ceste izvajala usklajeno z deli.

Začasna sprememba prometnega režima Veronikin tek

Predlagatelju Zavodu za turizem, šport in kulturo Kamnik, Glavni trg 2, 1241 Kamnik, se dovoljuje zaradi športne prireditve »Tek po ulicah Kamnika – Veronikin tek«, ki bo potekala v soboto, 10. 10. 2020 in nedeljo, 11. 10. 2020, izvesti začasno spremembo prometnega režima – popolno zaporo.

Začasna sprememba prometnega režima – popolna zapora se bodo izvedle na:

OPOZORILO:

 

Delna in občasna popolna zapora (do 30 minut) Spodnje Stranje – Stolnik – Laniše

Občanke in občane obveščamo, da bo zaradi »izgradnje optične kabelske kanalizacije Telekoma Slovenije« veljala začasna sprememba prometnega režima – delna in občasna popolna zapora (do 30 minut), in sicer na območju:

Sprememba prometnega režima bo 6 dni v nizu od 7. 9. 2020 do 19. 9. 202. Dela se bodo izvajala v delovnem času med 8. in 17. uro.

Zahvaljujemo se za razumevanje in potrpežljivost v času trajanja del.

Začasna sprememba prometnega režima (Nevlje – Oševek – Briše - Soteska (med naseljema Oševek in Briše)

Občanke in občane obveščamo, da bo zaradi »obnove lokalne ceste« od 24. 8. 2020 do 23. 9. 2020, v delovnem času od 7. do 17. ure veljala začasna spremembo prometnega režima – popolna zapora in prekop:

Obvoz za dvosmerni promet bo potekal v smeri Briše, Soteska, Nevlje, Oševek in obratno.

Zahvaljujemo se za razumevanje in potrpežljivost v času trajanja del.

Obvestilo, da od sobote, 5. septembra 2020, od 19. ure do nedelje, 6. septembra 2020, do 5. ure velja popolna zapora cest v območju križišča v Stahovici (pri Calcitu)

Obvestilo o popolni zapori križišča v Stahovici od sobote, 5. septembra 2020, od 19. ure do nedelje, 6. septembra 2020, do 5. ureKomunalno podjetje Kamnik, d. o. o. občanke in občane obvešča, da bo zaradi asfaltiranja križišča regionalnih cest v Stahovici (pri Calcitu) veljala popolna zapora cest v območju križišča, in sicer od sobote, 5. septembra 2020, od 19. ure do nedelje, 6. septembra 2020, do 5. ure. Za red in varnost bo skrbela redarska služba Občine Kamnik.

V času popolne zapore bo obvoz za smer Kamnik - Gornji Grad in obratno možen po državni cesti R2-414/1349 Kamnik - Ločica (preko Tuhinjske doline). V in iz Kamniške Bistrice pa bo možen le dostop za osebna vozila po lokalni cesti.

Opozarjamo, da je na območju križišča prepovedan promet za tovorna vozila vse do ponedeljka, 7. septembra 2020, do 5. ure.

V primeru slabega vremena se bo asfaltiranje izvajalo od sobote, 12. septembra 2020, od 19. ure do nedelje, 13. septembra 2020, do 5. ure.

Zahvaljujemo se za razumevanje in potrpežljivost v času trajanja del.

V soboto,  22. avgusta 2020, popolna zapora za ves tovorni in avtobusni promet (križišče v Stahovici proti Kamniški Bistrici)

V soboto,  22. avgusta 2020, popolna zapora za ves tovorni in avtobusni promet (križišče v Stahovici proti Kamniški Bistrici)Komunalno podjetje Kamnik, d. o. o. obvešča, da bo v soboto, 22. avgusta 2020, od 14. do 20. ure zaradi asfalterskih del na desnem delu vozišča, od križišča v Stahovici proti Kamniški Bistrici, izvedena popolna zapora za ves tovorni in avtobusni promet.

Za osebni promet in intervencijska vozila bo možen izmenični dvosmerni promet na levem pasu vozišča proti Kamniški Bistrici.

Zahvaljujejo se vam za razumevanje in potrpežljivost v času trajanja del.

Začasna sprememba prometnega režima (pločnik Šutna)

Predlagatelju Planinskemu društvu Kamnik, Šutna 42, 1240 Kamnik, se dovoljuje zaradi »obnove strehe na objektu Šutna 42« izvesti začasno spremembo prometnega režima – popolno zaporo pločnika, in sicer v času zapore od 17. 8. 2020 do 28. 8. 2020

Začasna sprememba prometnega režima – popolna zapora se nanaša na:

Prosimo, da upoštevate začasno prometno signalizacijo. Zahvaljujemo se vam za razumevanje v času del.

Začasna sprememba prometnega režima Mekinje – Godič in Jelovškova ulica

Občanke in občane obveščamo, da bo zaradi »izgradnje plinskih priključkov« veljala začasna sprememba prometnega režima – delna zapora in prekop, in sicer 2 dni od 12. 8. 2020 do 18. 8. 202, v delovnem času od 7. do 15. ure.

Začasna sprememba prometnega režima – delna zapora in prekop se bo izvedla na:

Prosimo, da upoštevate začasno prometno signalizacijo. Zahvaljujemo se vam za razumevanje v času del.

Začasna sprememba prometnega režima Vrhpolje pri Kamniku (pločnik)

Občanke in občane obveščamo, da bo zaradi »obnove fasade na objektu h. št. Vrhpolje pri Kamniku 164« veljala začasna sprememba prometnega režima – popolna zapora pločnika. Začasna sprememba prometnega režima bo izvedena v nizu 7 dni, in sicer od 17. 8. 2020 do 31. 8. 2020 ter bo veljala za območje: 

Prosimo, da upoštevate začasno prometno signalizacijo. Zahvaljujemo se vam za razumevanje v času del. 

Začasna sprememba prometnega režima Markovo – Studenca Podlom

Občanke in občane obveščamo, da bo zaradi »rekonstrukcije lokalne ceste« veljala začasna sprememba prometnega režima – delna in občasna popolna zapora ter prekop od 11. avgusta 2020 do 9. novembra 2020, v delovnem času 7. do 15. ure.

Začasna sprememba prometnega režima se bo izvedla na:

OBVOZ:

V času popolne zapore bo urejen obvoz v smeri Sovinja Peč – Znojile – Sela – Podhruška – Markovo - Studenca.

Prosimo, da upoštevate začasno prometno signalizacijo. Zahvaljujemo se vam za razumevanje v času del.  

Začasna sprememba prometnega režima

Predlagatelju GVO d.o.o., Cigaletova 10, 1000 Ljubljana, se dovoljuje zaradi »izgradnje optične kabelske kanalizacije Telekoma Slovenije« izvesti začasno spremembo prometnega režima – delno in občasno popolno zaporo ter prekop. Začasna sprememba prometnega režima  - delna in občasno popolna zapora ter prekop se bo izvedla na v času od 10. 8. 2020 do 30. 12. 2020, in sicer na naslednjih območjih:

Dela se bodo izvajala v delovnem času med 7. in 17. uro.

Zapore se bodo glede na širino vozišča in lokacijo gradbišča postavljale tipske: E-6 (občasna popolna zapora do 60 minut) ter delna zapora (N-6, N-9 in N-20).

Prosimo, da upoštevate začasno prometno signalizacijo. Zahvaljujemo se vam za razumevanje v času del.  

Sprememba prometnega režimav času Kamfesta

Predlagatelju KD Priden možic, Podlimbarskega pot 4, 1241 Kamnik, se dovoljuje zaradi prireditve »Poletni kulturni festival Kamfest 2020« izvesti začasno spremembo prometnega režima – popolno zaporo.

Začasna sprememba prometnega režima – popolna zapora se bodo izvedle na:

OBVOZ

Obvoz za stanovalce Zapric, Streliške in Kolodvorske bo potekal po Samostanski ulici. Prireditelj mora vse stanovalce Prešernove, Samostanske, Kolodvorske, Zapric, Streliške, Frančiškanskega trga in Glavnega trga, o zaporah in o preusmeritvi prometa pisno obvestiti najmanj 3 (tri) dni pred zaporo.

Prosimo, da upoštevate začasno prometno signalizacijo.

Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

Začasne spremembe prometnega režima v ožjem in širšem območju Kamnika

Začasne spremembe prometnega režima v ožjem in širšem območju Kamnika Občanke in občane obveščamo, da se predlagatelju Perfo d.o.o., Trg mladinskih delovnih brigad 4, 1000 Ljubljana, dovoljuje zaradi snemanja serije »Sekirca v med« izvesti začasno spremembo prometnega režima – občasne kratkotrajne popolne zapore do 15 minut.

Začasna sprememba prometnega režima - občasne popolne zapore do 15 minut se bodo izvedle na:

Občina Kamnik

Glavni trg 24, 1240 Kamnik
01 831 81 00
obcina@kamnik.si

Uradne ure

Ponedeljek:
8ure - 12ure | 13ure - 15ure
Sreda:
8ure - 12ure | 13ure - 17ure
Petek:
8ure - 13ure