Mali grad

Zapore

Na spletnem mestu objavljamo zapore cest in začasne spremembe prometnih površin.

Sprememba prometnega režima (pred objektom Samostanska 5)

Predlagatelju Pančo d.o.o., Zgornji Tuhinj 35, 1219 Laze v Tuhinju, se dovoljuje zaradi »sanacije fasade na večstanovanjskem objektu Samostanska 5« izvesti začasno spremembo prometnega režima delno zaporo. Začasna sprememba prometnega režima se bo izvedla na od 5. 10. 2020 do 30. 10. 2020, v delovnem času med 7. in 17. uro na:

V soboto, 10. 10. 2020, in nedeljo, 11. 10. 2020, bo v centru Kamnika zaradi športne prireditve »Veronikin tek« spremenjen prometni režim. Za stanovalce Samostanske ulice, Kolodvorske ulice in Zapric bo potekal obvoz po javni poti Samostanska ulica, zato se dela v času prireditve ne smejo izvajati. Izvajalec del mora o zapori obvestiti organizatorja prireditve, Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik, Glavni trg 2, 1240 Kamnik in po potrebi zaporo odstraniti ter cesto počistiti.

Začasna sprememba prometnega režima (Vremšakova ulica, Rozmanova ulica in ulica Kamniško Zasavskega odreda)

Predlagatelju KPK d.o.o., Cankarjeva 11, 1241 Kamnik, se dovoljuje zaradi »utrditve in preplastitve ceste zaradi rekonstrukcije komunalne infrastrukture« izvesti začasno spremembo prometnega režima – popolno in delno zaporo ter prekop.

Začasna sprememba prometnega režima se bo izvedla:

Začasna sprememba pormetnega režima bo 10 delovnih dni, v času od 1. 10. 2020 do 30. 10. 2020, v delovnem času med 7. in 15. uro. 

OBVOZ

Dela se bodo izvajala v dveh fazah. V času izvajanja del v I. fazi bo urejen obvoz po Vavpotičevi ulici. V času izvajanja del v II. Fazi ni možnega obvoza, zato mora izvajalec del vse stanovalce, ki bodo imeli popolno zaporo obvestiti o lokaciji, času in trajanju zapore in jim občasno omogočiti dostop do stanovanjskih hiš iz Ljubljanske ceste. Izvajalec del mora dnevno po končanih delih, razen, če se s stanovalci ne dogovori drugače, cestišče vzpostaviti v normalno prevozno stanje.

Začasna sprememba prometnega režima (Tunjiška cesta – Tunjiška Mlaka – Mlaka pri Komendi – Gmajnica (na območju Tunjiške ceste)

Predlagatelju KPK d.o.o., Cankarjeva 11, 1241 Kamnik, se dovoljuje zaradi »izgradnje dovoznega priključka za območje KA-2 Kamnik – Poljane in ureditev gradbiščnega priključka v skladu z gradbenim dovoljenjem št. 351-362/2019/25« izvesti začasno spremembo prometnega režima – delno zaporo in prekop.

Začasna sprememba prometnega režima – delna zapora in prekop se bo izvedla na:

Sprememba prometnega režima bo veljala v času od 1. 10. 2020 do 30. 12. 2020, v delovnem času med 7. in 17. uro.

Gradnja dovoznega priključka se bo izvajala v fazah, zato se bo delna zapora lokalne ceste izvajala usklajeno z deli.

Začasna sprememba prometnega režima Veronikin tek

Predlagatelju Zavodu za turizem, šport in kulturo Kamnik, Glavni trg 2, 1241 Kamnik, se dovoljuje zaradi športne prireditve »Tek po ulicah Kamnika – Veronikin tek«, ki bo potekala v soboto, 10. 10. 2020 in nedeljo, 11. 10. 2020, izvesti začasno spremembo prometnega režima – popolno zaporo.

Začasna sprememba prometnega režima – popolna zapora se bodo izvedle na:

OPOZORILO:

 

Delna in občasna popolna zapora (do 30 minut) Spodnje Stranje – Stolnik – Laniše

Občanke in občane obveščamo, da bo zaradi »izgradnje optične kabelske kanalizacije Telekoma Slovenije« veljala začasna sprememba prometnega režima – delna in občasna popolna zapora (do 30 minut), in sicer na območju:

Sprememba prometnega režima bo 6 dni v nizu od 7. 9. 2020 do 19. 9. 202. Dela se bodo izvajala v delovnem času med 8. in 17. uro.

Zahvaljujemo se za razumevanje in potrpežljivost v času trajanja del.

Začasna sprememba prometnega režima (Nevlje – Oševek – Briše - Soteska (med naseljema Oševek in Briše)

Občanke in občane obveščamo, da bo zaradi »obnove lokalne ceste« od 24. 8. 2020 do 23. 9. 2020, v delovnem času od 7. do 17. ure veljala začasna spremembo prometnega režima – popolna zapora in prekop:

Obvoz za dvosmerni promet bo potekal v smeri Briše, Soteska, Nevlje, Oševek in obratno.

Zahvaljujemo se za razumevanje in potrpežljivost v času trajanja del.

Obvestilo, da od sobote, 5. septembra 2020, od 19. ure do nedelje, 6. septembra 2020, do 5. ure velja popolna zapora cest v območju križišča v Stahovici (pri Calcitu)

Obvestilo o popolni zapori križišča v Stahovici od sobote, 5. septembra 2020, od 19. ure do nedelje, 6. septembra 2020, do 5. ureKomunalno podjetje Kamnik, d. o. o. občanke in občane obvešča, da bo zaradi asfaltiranja križišča regionalnih cest v Stahovici (pri Calcitu) veljala popolna zapora cest v območju križišča, in sicer od sobote, 5. septembra 2020, od 19. ure do nedelje, 6. septembra 2020, do 5. ure. Za red in varnost bo skrbela redarska služba Občine Kamnik.

V času popolne zapore bo obvoz za smer Kamnik - Gornji Grad in obratno možen po državni cesti R2-414/1349 Kamnik - Ločica (preko Tuhinjske doline). V in iz Kamniške Bistrice pa bo možen le dostop za osebna vozila po lokalni cesti.

Opozarjamo, da je na območju križišča prepovedan promet za tovorna vozila vse do ponedeljka, 7. septembra 2020, do 5. ure.

V primeru slabega vremena se bo asfaltiranje izvajalo od sobote, 12. septembra 2020, od 19. ure do nedelje, 13. septembra 2020, do 5. ure.

Zahvaljujemo se za razumevanje in potrpežljivost v času trajanja del.

V soboto,  22. avgusta 2020, popolna zapora za ves tovorni in avtobusni promet (križišče v Stahovici proti Kamniški Bistrici)

V soboto,  22. avgusta 2020, popolna zapora za ves tovorni in avtobusni promet (križišče v Stahovici proti Kamniški Bistrici)Komunalno podjetje Kamnik, d. o. o. obvešča, da bo v soboto, 22. avgusta 2020, od 14. do 20. ure zaradi asfalterskih del na desnem delu vozišča, od križišča v Stahovici proti Kamniški Bistrici, izvedena popolna zapora za ves tovorni in avtobusni promet.

Za osebni promet in intervencijska vozila bo možen izmenični dvosmerni promet na levem pasu vozišča proti Kamniški Bistrici.

Zahvaljujejo se vam za razumevanje in potrpežljivost v času trajanja del.

Začasna sprememba prometnega režima (pločnik Šutna)

Predlagatelju Planinskemu društvu Kamnik, Šutna 42, 1240 Kamnik, se dovoljuje zaradi »obnove strehe na objektu Šutna 42« izvesti začasno spremembo prometnega režima – popolno zaporo pločnika, in sicer v času zapore od 17. 8. 2020 do 28. 8. 2020

Začasna sprememba prometnega režima – popolna zapora se nanaša na:

Prosimo, da upoštevate začasno prometno signalizacijo. Zahvaljujemo se vam za razumevanje v času del.

Začasna sprememba prometnega režima Mekinje – Godič in Jelovškova ulica

Občanke in občane obveščamo, da bo zaradi »izgradnje plinskih priključkov« veljala začasna sprememba prometnega režima – delna zapora in prekop, in sicer 2 dni od 12. 8. 2020 do 18. 8. 202, v delovnem času od 7. do 15. ure.

Začasna sprememba prometnega režima – delna zapora in prekop se bo izvedla na:

Prosimo, da upoštevate začasno prometno signalizacijo. Zahvaljujemo se vam za razumevanje v času del.

Začasna sprememba prometnega režima Vrhpolje pri Kamniku (pločnik)

Občanke in občane obveščamo, da bo zaradi »obnove fasade na objektu h. št. Vrhpolje pri Kamniku 164« veljala začasna sprememba prometnega režima – popolna zapora pločnika. Začasna sprememba prometnega režima bo izvedena v nizu 7 dni, in sicer od 17. 8. 2020 do 31. 8. 2020 ter bo veljala za območje: 

Prosimo, da upoštevate začasno prometno signalizacijo. Zahvaljujemo se vam za razumevanje v času del. 

Začasna sprememba prometnega režima Markovo – Studenca Podlom

Občanke in občane obveščamo, da bo zaradi »rekonstrukcije lokalne ceste« veljala začasna sprememba prometnega režima – delna in občasna popolna zapora ter prekop od 11. avgusta 2020 do 9. novembra 2020, v delovnem času 7. do 15. ure.

Začasna sprememba prometnega režima se bo izvedla na:

OBVOZ:

V času popolne zapore bo urejen obvoz v smeri Sovinja Peč – Znojile – Sela – Podhruška – Markovo - Studenca.

Prosimo, da upoštevate začasno prometno signalizacijo. Zahvaljujemo se vam za razumevanje v času del.  

Začasna sprememba prometnega režima

Predlagatelju GVO d.o.o., Cigaletova 10, 1000 Ljubljana, se dovoljuje zaradi »izgradnje optične kabelske kanalizacije Telekoma Slovenije« izvesti začasno spremembo prometnega režima – delno in občasno popolno zaporo ter prekop. Začasna sprememba prometnega režima  - delna in občasno popolna zapora ter prekop se bo izvedla na v času od 10. 8. 2020 do 30. 12. 2020, in sicer na naslednjih območjih:

Dela se bodo izvajala v delovnem času med 7. in 17. uro.

Zapore se bodo glede na širino vozišča in lokacijo gradbišča postavljale tipske: E-6 (občasna popolna zapora do 60 minut) ter delna zapora (N-6, N-9 in N-20).

Prosimo, da upoštevate začasno prometno signalizacijo. Zahvaljujemo se vam za razumevanje v času del.  

Sprememba prometnega režimav času Kamfesta

Predlagatelju KD Priden možic, Podlimbarskega pot 4, 1241 Kamnik, se dovoljuje zaradi prireditve »Poletni kulturni festival Kamfest 2020« izvesti začasno spremembo prometnega režima – popolno zaporo.

Začasna sprememba prometnega režima – popolna zapora se bodo izvedle na:

OBVOZ

Obvoz za stanovalce Zapric, Streliške in Kolodvorske bo potekal po Samostanski ulici. Prireditelj mora vse stanovalce Prešernove, Samostanske, Kolodvorske, Zapric, Streliške, Frančiškanskega trga in Glavnega trga, o zaporah in o preusmeritvi prometa pisno obvestiti najmanj 3 (tri) dni pred zaporo.

Prosimo, da upoštevate začasno prometno signalizacijo.

Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

Začasne spremembe prometnega režima v ožjem in širšem območju Kamnika

Začasne spremembe prometnega režima v ožjem in širšem območju Kamnika Občanke in občane obveščamo, da se predlagatelju Perfo d.o.o., Trg mladinskih delovnih brigad 4, 1000 Ljubljana, dovoljuje zaradi snemanja serije »Sekirca v med« izvesti začasno spremembo prometnega režima – občasne kratkotrajne popolne zapore do 15 minut.

Začasna sprememba prometnega režima - občasne popolne zapore do 15 minut se bodo izvedle na:

Začasne spremembe oziroma občasne kratkotrajne 15-minutne zapore se bodo izvajale v času od od 4. 8. 2020 do 31. 7. 2022.

Prosimo, da upoštevate začasno prometno signalizacijo.

Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

Začasna sprememba prometnega režima od Livarske ulice do rondoja Kovinarska

Predlagatelju Ekoplan d.o.o., Habatova ulica 6/a, 1236 Trzin, se dovoljuje zaradi »gradnje elektro kabelske kanalizacije in odstranitve MRP Sp. Perovo« izvesti začasno spremembo prometnega režima – delno in popolno zaporo ter prekop.

Začasna sprememba prometnega režima se nanaša na:

Prosimo, da upoštevate začasno prometno signalizacijo. Zahvaljujemo se vam za razumevanje v času del.  

Začasna sprememba prometnega režima

Občanke in občane obveščamo, da bo zaradi »izgradnje optične kabelske kanalizacije Telekoma Slovenije« veljala začasna sprememba prometnega režima – delna in občasna popolna zapora ter prekop na naslednjih lokalnih cestah in javnih poteh:

Sprememba prometnega režima bo veljala od 28. 7. 2020 do 31. 10. 2020, dela pa se bodo izvajala v delovnem času med 7. in 15. uro.

Prosimo, da upoštevate začasno prometno signalizacijo. Zahvaljujemo se vam za razumevanje v času del.  

Začasna sprememba prometnega režima na območju Bakovnika

Začasna sprememba prometnega režima na območju Bakovnika Občanke in občane obveščamo, da bo zaradi »izgradnje vodovoda in kanalizacije« veljala začasna sprememba prometnega režima na območju Bakovnika, in sicer na naslednjih ulicah:

Zapore se bodo izvajale v času od 28. 7. 2020 do 30. 9. 2020.

OBVOZI

Izvajalec del bo gradnjo izvajal v dveh fazah. V času I. faze bo obvoz urejen po Vavpotičevi ulici, v času II. faze ni možno zagotoviti obvoza, zato bo izvajalec del občasno omogočal dostop do objektov iz Ljubljanske ceste ter dnevno po končanih delih vzpostavil dostop preko gradbišča.

Prosimo, da upoštevate začasno prometno signalizacijo. Zahvaljujemo se vam za razumevanje v času del.  

Popolna zapora pločnika

Predlagatelju Erna – lux d. o. o., Medvedova ulica 2, Kamnik, se dovoljuje zaradi »rekonstrukcije fasade in strehe na objektu Medvedova 2 v Kamniku« izvesti začasno spremembo prometnega režima – popolno zaporo pločnika.

Začasna sprememba prometnega režima se nanaša na popolno zaporo pločnika v dolžini objekta Medvedova 2 v Kamniku, in sicer 19 dni (v nizu) od 16. 7. 2020 do 13. 8. 2020.

Prosimo, da upoštevate začasno prometno signalizacijo. Zahvaljujemo se vam za razumevanje v času del.

Sprememba prometnega režima od Livarske ulice do krožišča Kovinarska

Predlagatelju Ekoplan d.o.o., Habatova ulica 6/a, 1236 Trzin, se dovoljuje zaradi »demontaže merilno regulacijske postaje MRP Sp. Perovo« izvesti začasno spremembo prometnega režima – delno zaporo za dva dni (v nizu), od 16. 7. 2020 do 30. 7. 2020.

Začasna sprememba prometnega režima se bo izvedla na območju Steletova cesta (od Livarske ulice do krožišča Kovinarska) in pločnik.

Prosimo, da upoštevate začasno prometno signalizacijo. Zahvaljujemo se vam za razumevanje v času del.

Začasna sprememba prometnega režima (Stahovica, Kamniška Bistrica, Črnivec)

Začasna sprememba prometnega režima (Stahovica, Kamniška Bistrica, Črnivec)Občanke in občane obveščamo, da bodo zaradi ureditve obstoječega trikratnega križišča v naselju Stahovica in obnove ceste v smeri Črnivca v terminu od 14. 7. 2020 do 27. 11. 2020 na naslednjih odsekih državnih cest vzpostavljene delne zapore z izmenično enosmernim prometom s semaforji:

Prosimo, da upoštevate začasno prometno signalizacijo. 

Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

Sprememba prometnega režima Moste – Duplica

Občanke in občane obveščamo, da bo zaradi ojačitve vozišča državne ceste vzpostavljena delna zapora, in sicer od 13. 7. 2020 od 8. ure do predvidoma 30. 7. 2020 do 20. ure, na cesti: R2-413, odsek: 1081 Moste – Duplica (od km 2,830 do km 4,110).

V času izvajanja del bo zagotovljen izmenični enosmerni promet, urejen z ročnim usmerjanjem. Izven delovnega časa bo promet potekal dvosmerno.

Prosimo, da upoštevate začasno prometno signalizacijo. Zahvaljujemo se vam za razumevanje v času del.

Začasna sprememba prometnega režima (Stahovica, Kamniška Bistrica, Črnivec)

Začasna sprememba prometnega režima (Stahovica, Kamniška Bistrica, Črnivec)Občanke in občane obveščamo, da bodo zaradi ureditve obstoječega trikratnega križišča v naselju Stahovica in obnove ceste v smeri Črnivca v terminu od 14. 7. 2020 do 27. 11. 2020 na naslednjih odsekih državnih cest vzpostavljene delne zapore z izmenično enosmernim prometom s semaforji:

Prosimo, da upoštevate začasno prometno signalizacijo. Zahvaljujemo se vam za razumevanje v času del.

Začasna sprememba prometnega režima Maistrova – Trg Prijateljstva – Tomšičeva (pred objektom Tomšičeva 4, Policija)

Predlagatelju KPK d.o.o., Cankarjeva 11, 1241 Kamnik, se dovoljuje zaradi »obnove vodovodnega priključka« izvesti začasno spremembo prometnega režima in popolno zaporo in prekop.

Začasna sprememba prometnega režima (popolna zapora) se bo izvedla na 1 dan v času od 18. 6. 2020 do 30. 6. 2020, in sicer med delovnim časom od 8.30 do 14. ure:

Prosimo, da upoštevate začasno prometno signalizacijo. Zahvaljujemo se vam za razumevanje v času del.

Začasna sprememba prometnega režima Markovo – Vir pri Nevljah

Občanke in občane obveščamo, da bo zaradi »izgradnje pločnika Markovo – Vir pri Nevljah ob levem robu državne ceste, R2-414/1349 Kamnik – Ločica, od km 4,495 do km 4,920« veljala začasna sprememba prometnega režima – popolna zapora.

Začasna sprememba prometnega režima se bo izvedla:

OBVOZI

V času popolne zapore javne poti Markovo – novo naselje ni možnega obvoza v času asfaltiranja (predvidoma 3 dni), zato mora izvajalec del vse stanovalce na naslovu Markovo 2D, 2E, 2F, 2G in 2H vsaj tri dni pred zaporo pisno obvestiti o lokaciji, načinu, času in trajanju zapore ter jim dnevno po končanih delih omogočiti dostop do stanovanjskih hiš.   

Popolna zapora lokalne ceste Kamnik-Zgornje Palovče-Vranja Peč-Velika Lašna-Vaseno

Dodatno obvestilo

Obveščamo vas, da bo v času popolne zapore ceste lokalne ceste Kamnik – Zg. Palovče – Vranja peč – Velika Lašna – Vaseno potekal obvoz po spodnji cesti mimo hišne št. Zgornje Palovče 3/a in Zgornje Palovče 7. Obvoz bo ustrezno označen s prometno signalizacijo:

Popolna zapora lokalne ceste Kamnik-Zgornje Palovče-Vranja Peč-Velika Lašna-Vaseno

Obveščamo vas, da bo zaradi sanacije usada na lokalni cesti Kamnik-Zgornje Palovče-Vranja Peč-Velika Lašna-Vaseno (med hišno številko Zg. Palovče 2 in 5) v terminu od 2. 6. 2020 do predvidoma 16. 6. 2020 veljala popolna zapora ceste.

V času popolne zapore bo potekal obvoz v smeri Kamnik-Vaseno-Velika Lašna- Vranja Peč- Zgornje Palovče in obratno. Dela bo izvajalo Komunalno podjetje Kamnik d. o. o., Cankarjeva cesta 11, 1241 KAMNIK.

Prosimo, da upoštevate začasno prometno signalizacijo. Zahvaljujemo se vam za razumevanje v času del.

Delna zapora javne poti Volčji Potok

Predlagatelju GVO d.o.o., Cigaletova 10, 1000 Ljubljana, se dovoljuje zaradi »izgradnje optične kabelske kanalizacije Telekoma Slovenije« izvesti začasno spremembo prometnega režima – delno zaporo in prekop.

Začasna sprememba prometnega režima se bo izvedla v času od 25. 5. 2020 do 1. 6. 2020, in sicer na:

Dela se bodo izvajala v delovnem času med 8. in 17. uro.

Prosimo, da upoštevate začasno prometno signalizacijo. Zahvaljujemo se vam za razumevanje v času del.

Popolna zapora lokalne ceste Kamnik – Zg. Palovče – Vranja Peč – Velika Lašna – Vaseno

Občanke in občane obveščamo, da bo zaradi sanacije usada na lokalni cesti veljala začasna sprememba prometnega režima – popolno zaporo in prekop. Začasna sprememba prometnega režima – popolna zapora in prekop se bo izvedla v času od 19. 5. 2020 do 30. 6. 2020, in sicer na:

Prosimo, da upoštevate začasno prometno signalizacijo. Zahvaljujemo se vam za razumevanje v času del.

Popolna zapora lokalne ceste Cerkljanska Dobrava-Vrhovlje-Tunjiška Mlaka

Obveščamo vas, da bo zaradi rekonstrukcije ceste veljala popolna zapora lokalne ceste Cerkljanska Dobrava-Vrhovlje-Tunjiška Mlaka (od hišne številke Tunjice 31 do meje z občino Cerklje na Gorenjskem) v terminu  od 18. 5. 2020  do  30. 6. 2020 in v delovnem času med 7. in 15. uro.

V času popolne zapore bo potekal obvoz v smeri Cerkljanska Dobrava-Komendska Dobrava-Tunjice in obratno. Dela bo izvajalo Komunalno podjetje Kamnik d. o. o., Cankarjeva cesta 11, 1241 Kamnik.

Prosimo, da upoštevate začasno prometno signalizacijo. Zahvaljujemo se vam za razumevanje v času del.

Zapora lokalne ceste Soteska – Poreber in javne poti Hrib pri Kamniku

Obveščamo vas, da bo zaradi priprave ceste za asfaltiranje na lokaciji sanacije plazu veljala zapora lokalne ceste Soteska – Poreber in javne poti Hrib pri Kamniku, in sicer štiri dni v času od 15. 5. 2020 do 15. 6. 2020. V času popolne zapore bo potekal obvoz v smeri Poreber-Hrib-Soteska in obratno.

Dela bo izvajalo podjetje PAVČNIK  d. o. o., Partizanska cesta 59, 1431 Dol pri Hrastniku.

Prosimo, da upoštevate začasno prometno signalizacijo. Zahvaljujemo se vam za razumevanje v času del.