Mali grad

Zapore

Na spletnem mestu objavljamo zapore cest in začasne spremembe prometnih površin.

Začasna sprememba prometnega režima (Kamfest)

Popolna zapora cest

Zapora parkirišč

Preklop semaforjev na utripanje oranžne luči v križiščih Obvoznica Cankarjeva in Obvoznica-Maistrova, po presoji organizatorja prestavi vzdrževalec cest.

Spustitev dvižnega stebrička na Kolodvorski ulici od 6. 8. 2021 do 14. 8. 2021 od 17. do 24. ure. 

Obvozi

V času trajanja zapore se vam zahvaljujemo za razumevanje.

Začasna sprememba prometnega režima (Kavarna Veronika)

Občanke in občane obveščamo, da bo zaradi »gradbenih del na pobočju Malega gradu« veljala začasna sprememba prometnega režima - popolna zapora, in sicer v obdobju od 2. 8. 2021 do 4. 8. 2021 na:

V času trajanja zapore se vam zahvaljujemo za razumevanje.Začasna sprememba prometnega režima (Medvedova)

Občanke in občane obveščamo, da bo zaradi »menjave strešne kritine na objektu Medvedova 18 in 18/a« veljala začasna sprememba prometnega režima - delna zapora, in sicer v obdobju od 3. 8. 2021 do 13. 8. 2021 na področju:

V času trajanja zapore se vam zahvaljujemo za razumevanje.

Začasna sprememba prometnega režima (Kolodvorska ulica)

Občanke in občane obveščamo, da bo zaradi »sanacije meteorne kanalizacije« veljala začasna sprememba prometnega režima - popolna zapora in prekop 4 dni v obdobju od 29. 7. 2021 do 31. 8. 2021 med 07:00 in 15:00 na področjih:

V času trajanja zapore se vam zahvaljujemo za razumevanje.

 

Začasna sprememba prometnega režima (Podhruška)

Občanke in občane obveščamo, da bo zaradi »rekonstrukcije kabelske kanalizacije Telekoma Slovenije d.d.« veljala začasna sprememba prometnega režima - delna zapora, in sicer v obdobju od 1. 8. 2021 do 30. 9. 2021 med 07:00 in 17:00 na področjih:

V času trajanja zapore se vam zahvaljujemo za razumevanje.

Začasna sprememba prometnega režima (Ul. Toma Brejca)

Občanke in občane obveščamo, da bo zaradi »gradnje plinskega priključka« veljala začasna sprememba prometnega režima - popolna zapora, in sicer 1 dan v obdobju od 28. 7. 2021 do 5. 8. 2021 med 07:00 in 15:00 na:

V času trajanja zapore se vam zahvaljujemo za razumevanje.
Začasna sprememba prometnega režima (Klavčičva ulica)

Občanke in občane obveščamo, da bo zaradi »sanacije plinovoda« veljala začasna sprememba prometnega režima - popolna zapora in prekop od 2. 8. 2021 do 15. 8. 2021 v času med 7:00 in 19:00 uro na:

V času trajanja zapore se vam zahvaljujemo za razumevanje.

Začasna sprememba prometnega režima (Volčji potok)

Občanke in občane obveščamo, da bo zaradi »snemanja spota« veljala sprememba prometnega režima - občasna popolna zapora do 15 minut, in sicer 1 dan med 22. 7. 2021 do 25. 7. 2021 v času med 6:00 in 21:00 uro na:

V času trajanja zapore se vam zahvaljujemo za razumevanje.Začasna sprememba prometnega režima (Mekinje – Godič)

Občanke in občane obveščamo, da bo zaradi »gradnje kablovoda« veljala sprememba prometnega režima delna zapora in prekop, in sicer 6 dni v terminu od 18. 7. 2021 do 30. 7. 2021, v delovnem času med 8. in 16. uro na:

V času trajanja zapore se vam zahvaljujemo za razumevanje.

 

Začasna sprememba prometnega režima (Glavni trg)

Občanke in občane obveščamo, da bo zaradi »sanacije cevi in izgradnje optičnega priključka za stanovanjski objekt na naslovu Glavni trg 18« veljala začasna sprememba prometnega režima – delna in popolno zaporo ter prekop, in sicer 2 dni v terminu od 15. 7. 2021 do 10. 9. 2021 v delovnem času med 07:00 in 17:00 uro za:

Peščci bodo usmrejeni na prehod za pešce pri pošti in prehod za pešce pri sodišču.

V času trajanja zapore se vam zahvaljujemo za razumevanje.

Začasna sprememba prometnega režima (Motnik – Zgornji Motnik – Bela)

Občanke in občane obveščamo, da bo zaradi »sanacije usada na lokalni cesti« veljala začasna sprememba prometnega režima – popolna zapora in prekop od 13. julija 2021 do 31. avgusta 2021, ki bo veljlala za:

OBVOZ

V času trajanja zapore se vam zahvaljujemo za razumevanje.

Začasna sprememba prometnega režima (Mekinje – Godič in Molkova pot)

Občanke in občane obveščamo, da bo v času od 15. do 23. julija 2021 med 7. in 16. uro veljala začasna sprememba prometnega režima - delna zapora na območjih:

V času trajanja zapore se vam zahvaljujemo za razumevanje.

Obvestilo o spremenjenem prometnem režimu jutri, v petek, 9. junija 2021 (Žale)

Obvestilo o spremenjenem prometnem režimu jutri, v petek, 9. junija 2021Občanke in občane obveščamo, da da bo zaradi cerkvenega pogreba, sprevoda od Frančiškanske cerkve do pokopališča Žale, v petek, 9. julija 2021, veljala 30-minutna popolna zapora ceste na Žale, in sicer predvidoma v času med 17.15 in 18.15.

Začasna sprememba prometnega režima – popolna zapora se bo izvedla na območjih:

V času trajanja zapore se vam zahvaljujemo za razumevanje.

Začasna sprememba prometnega režima (Mekinje – Godič)

Občanke in občane obveščamo, da bo zaradi »gradnje kablovoda – TP Mekinje« veljala začasna sprememba prometnega režima, in sicer delna zapora in prekop, ki bo veljala od 7. 7. 2021 do 17. 7. 2021 na:

V času trajanja zapore se vam zahvaljujemo za razumevanje.

Začasna sprememba prometnega režima (Kamnik - center)

Občanke in občane obveščamo, da bo  zaradi »obnove fasade na objektu Tomšičeva 4« veljala začasna sprememba prometnega režima – delna zapora, in sicer od 5. 7. 2021 do 15. 10. 2021, na področju:

V času trajanja zapore se vam zahvaljujemo za razumevanje.

Začasna sprememba prometnega režima (Fužine)

Občanke in občane obveščamo, da bo  zaradi »izvajanja hitrega testiranja COVID-19 v Občini Kamnik« veljala začasna sprememba prometnega režima – popolna zapora, in sicer od 29. 6. 2021 do 30.6.2022, na

V času trajanja zapore se vam zahvaljujemo za razumevanje.

Začasna sprememba prometnega režima

Občanke in občane obveščamo, da bo  zaradi »izgradnje asfaltne grbine trapezne oblike za omejitev hitrosti do 30 km/h« veljala začasna sprememba prometnega režima – popolna (občasna) zapora ter prekop, in sicer dva dni v terminu od 29. 6. 2021 do 9. 7. 2021

V času trajanja zapore se vam zahvaljujemo za razumevanje.

Začasna sprememba prometnega režima (POŠ Nevlje)

Občanke in občane obveščamo, da bo  zaradi »ureditve šolske poti pri POŠ Nevlje« veljala začasna sprememba prometnega režima – popolna (občasna) in delna zapora ter prekop, in sicer v terminu od 28. 6. 2021 do 31.8. 2021 med 6:00 in 17:00 uro na

V času popolne zapore lokalne ceste Vrhpolje pri Kamniku – Nevlje – Mekinje bo urejen obvoz po regionalni cesti in javni poti Vrhpolje pri Kamniku – do šole.

V času popolne zapore javne poti Vrhpolje pri Kamniku – do šole bo urejen obvoz po regionalni cesti Vrhpolje pri Kamniku – Nevlje – Mekinje.

V času trajanja zapore se vam zahvaljujemo za razumevanje.

Začasna sprememba prometnega režima (Soteska-Poreber)

Občanke in občane obveščamo, da bo  zaradi »rekonstrukcije ceste in opornega zidu«veljala začasna sprememba prometnega režima – popolna (občasna) in delna zapora ter prekop, in sicer v terminu od 16. 6. 2021 do 30.8. 2021 med 7:00 in 15:00 uro na

 V času popolne zapore lokalne ceste Soteska-Poreber bo urejen obvoz v smeri Hrib-Poreber-Soteska in obratno.

V času trajanja zapore se vam zahvaljujemo za razumevanje.

 

Začasna sprememba prometnega režima (parkirišče za kavarno Veronika)

Občanke in občane obveščamo, da bo  zaradi »gradbenih del na pobočju Malega gradu« veljala začasna sprememba prometnega režima – popolna zapora, in sicer 3 dni  v terminu od 15. 6. 2021 do 18. 6. 2021 med 7:00 in 17:00 uro

 V času trajanja zapore se vam zahvaljujemo za razumevanje.

Začasna sprememba prometnega režima (Tunjice)

Občanke in občane obveščamo, da bo  zaradi »rekonstrukcije ceste in opornega zidu« veljala začasna sprememba prometnega režima –popolna (občasna) in delna zapora ter prekop, in sicer v terminu od  16. 6. 2021 do 30. 8. 2021 med 07:00 in 15:00 uro

V času popolne zapore bo urejen obvoz v smeri Cerkljanska Dobrava-Komendska Dobrava- Tunjice in obratno. 

V času trajanja zapore se vam zahvaljujemo za razumevanje.

Začasna sprememba prometnega režima (Mekinje-Godič)

Občanke in občane obveščamo, da bo  zaradi »obnove strehe na objektu Cankarjeva cesta 43 Mekinje« veljala začasna sprememba prometnega režima – delna zapora, in sicer 3 dni v nizu v terminu od 15. 6. 2021 do 30. 6. 2021

 

V času trajanja zapore se vam zahvaljujemo za razumevanje.

Začasna sprememba prometnega režima (Polčeva pot)

Občanke in občane obveščamo, da bo  zaradi »priklopa na vodovod, kanalizacijo in izgradnje dovoznega priključka za stan. hišo na parc. Št. 176/17, k.o. Kamnik« veljala začasna sprememba prometnega režima – delna zapora, in sicer 3 dni v obdobju od 14. 6. 2021 do 30. 7. 2021 med 07:00 in 17:00 uro

 

V času trajanja zapore se vam zahvaljujemo za razumevanje.Začasna sprememba prometnega režima (Špitalič – Doline)

Občanke in občane obveščamo, da bo  zaradi »sanacije usadov na javni poti« veljala začasna sprememba prometnega režima – popolna zapora in prekop od 7. 6. 2021 do 30. 8. 2021 na: 

V času popolne zapore ni možnega obvoza, zato mora izvajalec stanovalce na naslovu Špitalič 40 in 42, ki imajo na tem delu dostop do stanovanjskih objektov pisno obvestiti o lokaciji, času trajanja in načinu zapore ter jim občasno (po dogovoru) omogočiti dostop do stanovanjskih objektov.

V času trajanja zapore se vam zahvaljujemo za razumevanje.Začasna sprememba prometnega režima (Sadnikarjeva ulica)

Občanke in občane obveščamo, da bo  zaradi »obnove strehe na objektu Sadnikarjeva ulica 1« veljala začasna sprememba prometnega režima – popolna zapora, in sicer 15 dni v nizu v terminu od 7. 6. 2021 do 25. 6. 2021 na: 

V času trajanja zapore se vam zahvaljujemo za razumevanje.

Začasna sprememba prometnega režima (Hruševka)

Občanke in občane obveščamo, da bo  zaradi »rekonstrukcije kabelske kanalizacije Telekoma Slovenije d.d.« veljala začasna sprememba prometnega režima – delna zapora od 31. 5. 2021 do 31. 7. 2021 med 07:00 in 17:00 uro na: 

V času trajanja zapore se vam zahvaljujemo za razumevanje.

 

Začasna sprememba prometnega režima (Podhruška)

Občanke in občane obveščamo, da bo  zaradi »rekonstrukcije kabelske kanalizacije Telekoma Slovenije d.d.« veljala začasna sprememba prometnega režima – delna zapora od 31. 5. 2021 do 31. 7. 2021 med 07:00 in 17:00 uro na: 

V času trajanja zapore se vam zahvaljujemo za razumevanje.

Začasna sprememba prometnega režima (Buč)

Občanke in občane obveščamo, da bo  zaradi »čiščenja struge vodotoka, parc. št. 1140 k.o. Šmartno v Tuhinju« veljala začasna sprememba prometnega režima – delna zapora od 27. maja 2021 do 8. junija 2021 med 7. in 17. uro na: 

V času trajanja zapore se vam zahvaljujemo za razumevanje.

Začasna sprememba prometnega režima (Pot na Poljane)

Občanke in občane obveščamo, da bo zaradi »asfaltiranja dovoznega priključka«,veljlala začasna sprememba prometnega režima - delna zapora 1 dan v terminu od 24. 5. 2021 do 29. 5. 2021, in sicer v delovnem času med 7. in 17. uro:               

V času trajanja zapore se vam zahvaljujemo za razumevanje.

Začasna sprememba prometnega režima (center Kamnika)

Občanke in občane obveščamo, da bo zaradi organizacije in izvedbe športne kolesarske prireditve »mednarodna kolesarska dirka« pod nazivom »GP Gorenjska«, veljala začasna sprememba prometnega režima.

Začasna sprememba prometnega režima se nanaša na:

Začasna sprememba prometnega režima na državnih cestah

Ravno tako bodo kratkotrajne popolne zapore veljale tudi na državnih cestah:

V času trajanja zapore se vam zahvaljujemo za razumevanje.

Začasna sprememba prometnega režima (center Kamnika)

Občanke in občane obveščamo, da bo zaradi športne prireditve »državno prvenstvo v gorskem kolesarstvu« veljlala začasna sprememba prometnega režima.

Začasna sprememba prometnega režima se nanaša na:

zaporo ceste, v nedeljo 27. 6. 2021, od 06:00 do 17:00 ure:

zaporo ceste, v nedeljo 27. 6. 2021, od 10:00 do 15:00:

zaporo parkirišča, v soboto 26. 6. 2021, od 19:00 do nedelje 27. 6. 2021 do 17:00:

dvižne stebričke, v nedeljo 27. 6. 2021 od 06:00 do 17:00:

Obvozi bodo potekali po naslednjih cestah:

V času trajanja zapore se vam zahvaljujemo za razumevanje.

 

Začasna sprememba prometnega režima (pločnik v dolžini objekta Šutna 28 v Kamniku)

Občanke in občane obveščamo, da bo zaradi »obnove strehe na objektu Šutna 28« veljlala začasna sprememba prometnega režima – popolna zapora pločnika 14 dni v nizu v terminu od 17. 5. 2021 do 17. 6. 2021, in sicer v delovnem času med 8. in 15. uro:               

V času trajanja zapore se vam zahvaljujemo za razumevanje.

Začasna sprememba prometnega režima (Podgorje-Cvirn)

Občanke in občane obveščamo, da bo zaradi »rekonstrukcije vodovoda« veljlala začasna sprememba prometnega režima – popolna zapora in prekop, 14 dni v terminu od 10. 5. 2021 do 15. 6. 2021, in sicer v delovnem času med 7. in 15. uro ter kadar bo zaradi tehnologije izvajanja del to potrebno tudi izven delovnega časa:

Obvoz bo potekal po lokalni cesti Podgorje-Kamnik, javni poti in lokalni cesti Podgorje-skozi vas.

Izvajalec del bo pri avtopralnici CI&CA v času zapore rezerviral dve parkirni mesti za stanovalce, ki bodo imeli oviran dostop do stanovanjskih objektov.

Začasna sprememba prometnega režima (Nevlje-Oševek-Briše-Soteska)

Občanke in občane obveščamo, da bo zaradi »izgradnje optičnega omrežja« veljala začasna sprememba prometnega režima – delna zapora, in sicer od 6. 5. 2021 do 20. 5. 2021, v delovnem času med 8. in 17. uro: 

V času trajanja zapore se vam zahvaljujemo za razumevanje.

Začasna sprememba prometnega režima (Cerkljanska Dobrava-Vrhovlje-Tunjiška Mlaka)

Občanke in občane obveščamo, da bo zaradi »rekonstrukcije ceste in opornega zidu« veljala začasna sprememba prometnega režima – popolna (občasna) in delna zapora ter prekop, in sicer od 4. 5. 2021 do 15. 6. 2021, v delovnem času med 7. in 15. uro: 

V času popolne zapore bo urejen obvoz v smeri Cerkljanska Dobrava-Komendska Dobrava- Tunjice in obratno.

V času trajanja zapore se vam zahvaljujemo za razumevanje.

Začasna sprememba prometnega režima (Tunjiška Mlaka-Zadnji vrh-Tunjice)

Občanke in občane obveščamo, da bo zaradi »rekonstrukcije ceste« veljala začasna sprememba prometnega režima – popolna (občasna) in delna zapora ter prekop, in sicer od 4. 5. 2021 do 15. 6. 2021, v delovnem času med 7. in 15. uro: 

V času popolne zapore bo urejen obvoz v smeri Tunjiška Mlaka -Tunjice-Komenda-Zadnji Vrh in obratno.

V času trajanja zapore se vam zahvaljujemo za razumevanje.

Začasna sprememba prometnega režima (Soteska-Poreber)

Občanke in občane obveščamo, da bo zaradi »rekonstrukcije ceste in opornega zidu« veljala začasna sprememba prometnega režima – popolna (občasna) in delna zapora ter prekop, in sicer
od 4. 5. 2021 do 15. 6. 2021, v delovnem času med 7. in 15. uro:

V času popolne zapore lokalne ceste Soteska-Poreber bo urejen obvoz v smeri Hrib-Poreber-Soteska in obratno.

V času trajanja zapore se vam zahvaljujemo za razumevanje.

Začasna sprememba prometnega režima (Vrhpolje, Nevlje, Mekinje)

Občanke in občane obveščamo, da bo zaradi »izgradnje optičnega omrežja« veljala začasna sprememba prometnega režima – delna zapora, in sicer od 28. 4. 2021 do 28. 6. 2021. Dela se bodo izvajala v delovnem času med 8. in 17. uro:

 V času trajanja zapore se vam zahvaljujemo za razumevanje.

Začasna sprememba prometnega režima (Podgorje Kamnik-v dolžini 20 metrov pri h. št. Podgorje 100

Občanke in občane obveščamo, da bo zaradi »gradnje kablovoda – TP Podgorje« veljala začasna sprememba prometnega režima – delna zapora od 23. 4. 2021 do 30. 4. 2022, v delovnem času med 8. in 16. ure:

V času trajanja zapore se vam zahvaljujemo za razumevanje.

Začasna sprememba prometnega režima (Nevlje – Oevek – Briše – Sotska)

Občanke in občane obveščamo, da bo zaradi »gradnje vodovodnega priključka za stanovanjski objekt na parceli št. 437/1 k.o. Nevlje« veljala začasna sprememba prometnega režima – popolna zapora, 1 dan v terminu od 21. 4. 2021 do 14. 5. 2021. Dela se bodo izvajala v delovnem času med 7. in 15. uro: 

V času popolne zapore bo preko investitorjeve parcele št. 437/1 k.o. Nevlje urejen obvoz.

V času trajanja zapore se vam zahvaljujemo za razumevanje.

Začasna sprememba prometnega režima (Žale)

Občanke in občane obveščamo, da bo zaradi »izgradnje komunalne infrastrukture v naselju Žale (od h. št. 18/c do 19/a)« veljala začasna sprememba prometnega režima – popolna zapora od 19. 4. 2021 do 31. 8. 2021, v delovnem času med 7. in 15. uro:

V času popolne zapore ni možnega obvoza, zato mora izvajalec del vse stanovalce in lastnike poslovnih prostorov na naslovu Žele 18/c, 18/d, 18/e in 19/b, ki imajo na tem delu dostop do stanovanjskih oz. poslovnih objektov pisno obvestiti o lokaciji, času trajanja in načinu zapore ter jim dnevno po končanih delih omogočiti dostop do stanovanjskih oz. poslovnih prostorov.

V času trajanja zapore se vam zahvaljujemo za razumevanje.

Začasna sprememba prometnega režima (Mekinje – Godič)

Občanke in občane obveščamo, da bo zaradi »gradnje kablovoda« veljala začasna sprememba prometnega režima – delna in popolna zapora, 2 dni v nizu od 13. 4. 2021 do 30. 4. 2021, v delovnem času med 7.30 in 17. ure na območju: 

V času popolne zapore pločnika ni možne preusmeritve pešcev, zato mora izvajalec del v času prihoda in odhoda učencev v šolo in iz šole omogočiti varen prehod otrok mimo gradbišča. Izvajalec del mora o zapori pločnika obvestiti POŠ Mekinje.

V času trajanja zapore se vam zahvaljujemo za razumevanje.

Začasna sprememba prometnega režima (Vrhpolje pri Kamniku, Nevlje, Mekinje)

Občanke in občane obveščamo, da bo zaradi »gradbenih del na lokalni cesti in javnih poteh« veljala začasna sprememba prometnega režima (delna in popolna zapora ter prekop), in sicer od 14. 4. 2021 do 21. 4. 2021 (popolna zapora med 15. 4. 2021 in 18. 4. 2021). Dela se bodo izvajala v delovnem času med 7. in 17. uro.

Začasna sprememba prometnega režima se nanaša na:

OBVOZ

V času trajanja zapore se vam zahvaljujemo za razumevanje.

Začasna sprememba prometnega režima (Zduša vas - do Gamsa)

Občanke in občane obveščamo, da bo zaradi »gradnje kablovoda« veljala začasna sprememba prometnega režima – delna zapora, 19 dni v nizu od 1. 4. 2021 do 30. 4. 2021.

Začasna sprememba prometnega režima – delna zapora se bo izvedla na:

Dela se bodo izvajala v delovnem času med 7.30 in 17. ure.

V času trajanja zapore se vam zahvaljujemo za razumevanje.

Začasna sprememba prometnega režima (Mali Rakitovec)

V ponedeljek dne 29. marca 2021, so bo na javni poti št. 661371 Mali Rakitovec-Veliki Rakitovec in javni poti 661511 Motnik-Zg. Motnik  začela sanacijska dela dveh zemeljskih plazov.

V času del bo vzpostavljena delna in popolna zapora ceste.

V času popolne zapore ni možnega obvoza.

V času trajanja zapore se vam zahvaljujemo za razumevanje.

Začasna sprememba prometnega režima (Novi trg)

Predlagatelju GVO d. o. o., Cigaletova ulica 10, 1000 Ljubljana, se dovoljuje zaradi »izgradnje optičnega priključka na naslovu Novi trg 43« izvesti začasno spremembo prometnega režima – delno in popolno zaporo ter prekop.

Začasna sprememba prometnega režima – delna in popolna zapora ter prekop se nanaša na:

Zapora se bo izvedla 2 dni v terminu od 25. 3. 2021 do 23. 6. 2021 med 7. in 17. uro.

V času popolne zapore pločnika ni možne preusmeritve gibalno oviranih oseb, zato mora izvajalec del omogočiti varen prehod gibalno oviranih oseb mimo gradbišča. Izvajalec del mora o zapori pločnika obvestiti Cirius Kamnik.

V času trajanja zapore se vam zahvaljujemo za razumevanje.

Začasna sprememba prometnega režima (Žebljarska pot – brv čez Kamniško Bistrico)

Občanke in občane obveščamo o spremembi prometnega režima – popolna zapora se bo izvedla na:

Dela se bodo izvajala 1 dan v terminu od 25. 3. 2021 do 9. 4. 2021 v delovnem času med 8. in 15. uro.

V času popolne zapore ni možnega obvoza, zato mora izvajalec del stanovalce in lastnike poslovnih prostorov na naslovu Žebljarska pot 2, 2/a, 4, 4/a, 4/b, 5, 6, 7 in 8 vsaj tri dni pred popolno zaporo pisno obvestiti o načinu, času in trajanju zapore.

V času trajanja zapore se vam zahvaljujemo za razumevanje.

Začasna sprememba prometnega režima (Samčev prehod)

Občanke in občena obveščampo o spremembi prometnega režima zaradi »obžagovanja drevesa nad Samčevim predorom« izvesti začasno spremembo prometnega režima – popolno zaporo, dne 15. 3. 2021 med 6. in 15. uro.

Začasna sprememba prometnega režima – popolna zapora se nanaša na:

V času popolne zapore bo za stanovalce Kolodvorske in Streliške ulice ter Zapric urejen obvoz po Kolodvorski ulici.

V času trajanja zapore se vam zahvaljujemo za razumevanje.

Začasna sprememba prometnega režima (Prečna ulica)

Občanke in občane obveščamo, da bo »gradnje plinskega priključka za stanovanjski objekt Maistrova 5, Kamnik« veljala začasna sprememba prometnega režima – popolna zapora in prekop, in sicer 1 dan v terminu od 8. 3. 2021 do 10. 3. 2021 med 7. in 15. uro.

Začasna sprememba prometnega režima – popolna zapora in prekop se bosta izvedla na:

V času popolne zapore ni možnega obvoza, zato mora izvajalec del vse stanovalce in lastnike poslovnih prostorov, ki imajo na tem delu dostop, pisno obvestiti o lokaciji, času trajanja in načinu zapore.

V času trajanja zapore se vam zahvaljujemo za razumevanje.

Začasna sprememba prometnega režima (Cesta treh talcev in Mekinje  – Godič) 

Občanke in občane obveščamo, da bo zaradi »gradnje kablovoda« veljala začasna sprememba prometnega režima – delna in popolna zapora, in sicer 20 dni v nizu od 22. 2. 2021 do 31. 3. 2021. Dela se bodo izvajala v delovnem času med 7.30 in 17. uro.

Začasna sprememba prometnega režima se nanaša na:

 

V času popolne zapore lokalne ceste bo urejen obvoz po Cankarjevi cesti, Poti na Jeranovo in Cesti treh talcev. 

V času trajanja zapore se vam zahvaljujemo za razumevanje.

Začasna sprememba prometnega režima (Vir pri Nevljah)