Mali grad

Kamniški zbornik

Vabilo k sodelovanju ob nastajanju Kamniškega zbornika za leto 2022Kamniški zbornik izdaja Občina Kamnik in izhaja na dve leti v nakladi 700 izvodov. Namenjen je raziskovalcem kamniške preteklosti in je ena maloštevilnih knjig, kjer so na voljo raznovrstni podatki o kamniški občini ter njenih občankah in občanih. Pri nastajanju sodelujejo posamezniki različnih generacij, ureja pa ga uredniški odbor, ki ga v letu 2021 sestavljajo:

Na spletnem mestu objavljamo arhiv vseh do zdaj izdanih zbornikov (Vir: Digitalna knjižnica Slovenije).

Kamniški zborniki od leta 1955 do leta 2020