Mali grad

Javna razgrnitev Občinski prostorski načrt

Obrazec

Obrazec za pripombe in predloge OPN

Odlok in priloge

Grafični del

Strateški del

Kartografsko gradivo v merilu 1: 50000. PDF datoteke so velike okoli 15MB.

Izvedbeni del NRP

Kartografsko gradivo v merilu 1: 5000

Izvedbeni del GJI

Kartografsko gradivo v merilu 1: 5000

Priloge