Mali grad

Ponovno glasovanje na zakonodajnem referendumu o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača-Koper

Sklep o določitvi volišč in območij za izvedbo ponovnega glasovanja na zakonodajnem referendumu o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača-Koper

Na podlagi sodbe Vrhovnega sodišča opr. št. Uv 10/2017-67 z dne 14.3.2018 v zvezi z odločbo Ustavnega sodišča opr. št. U-I-191/17-25 z dne 25.1.2018 (Uradni list RS, št. 6/2018) 30. in 33. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - uradno prečiščeno besedilo), je Državna volilna komisija na 34. seji, 27. marca 2018, sprejela sklep o določitvi datuma ponovnega glasovanja na zakonodajnem referendumu o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača - Koper. Sklep je objavljen v Uradnem listu št. 20/2018 z dne 27. 3. 2018


Grafični prikaz plakatnih mest