Mali grad

Volitve predsednika republike Slovenije - zbiranje podpisov volivcev v podporo kandidatom za predsednika republike

Sklep o določitvi volišč in območij volišč za izvedbo volitev predsednika republike dne 22. 10. 2017 (pri voliščih 1, 5 in 6 velja sprememba naslova sedeža volišča, sprememba pa je že zajeta v Sklepu)

Predsednik Državnega zbora Republike Slovenije dr. Milan Brglez je 11. 8. 2017 izdal Odlok o razpisu volitev predsednika republike. Odlok je objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije št. 43/2017.


Grafični prikaz plakatnih mest