Mali grad

Člani Občinskega sveta

Občinski svet Občine Kamnik sestavlja 29 članov, ki so izvoljeni za obdobje štirih let.

1.   mag. Urban BERGANT, Podgorje 42 a, 1241 Kamnik vscbo/cfshbouAtusbolbmnt/tj Lista Marjana Šarca VE 4
2.   Cvetko EMERŠIČ, Jeranova ulica 11, Šmarca, 1241 Kamnik dwfulp/fnfstjdAtusbolbmnt/tj Lista Marjana Šarca VE 3
3.   Milena KLEMEN, Rožično 2 c, 1241 Kamnik  njmfob/lmfnfoAhnbjm/dpn Lista Dušana Papeža VE 1
4.   Mateja GRADIŠEK, Županje Njive 30 b, 1242 Stahovica nbufkb/hsbejtflAtusbolbmnt/tj Lista Marjana Šarca VE 2
5.   dr. Damjan HANČIČ, Medvedova ulica 25 a, 1241 Kamnik ebnkbo/ibodjdAllt.lbnojl/tj NSi VE 4
6.   Damjan HRIBAR, Veliki Hrib 1 b, 1219 Laze v Tuhinju ebnzbo95Ahnbjm/dpn SDS VE 1
7.   Nina IRT ojob/jsuAtusbolbmnt/tj Lista Marjana Šarca VE 4
8.   Anton ISKRA, Pot na Jeranovo 13, Mekinje, 1241 Kamnik boupo/jtlsbAtusbolbmnt/tj Lista Marjana Šarca VE 2
9. Lara JEMEC, Primoževa ulica 11, Šmarca, 1241 Kamnik mbsb/kfnfdAtusbolbmnt/tj Lista Marjana Šarca VE 3
10. Mojca JONČESKA MALOVRH, Trg talcev 8, 1241 Kamnik kpodftljAllt.lbnojl/tj DeSUS VE 4
11. Jože KOROŠEC, Hruševka 1, 1219 Laze v Tuhinju lpsptfd/nbkbAhnbjm/dpn SLS VE 1
12. Aleš LIPIČNIK, Kersnikova ulica 1, 1241 Kamnik bmftAjogpsnbujlb/ofu SMC VE 4
13. Roman MALIGOJ, Groharjeva ulica 12, 1241 Kamnik huq/nbmjhpkAhnbjm/dpn DeSUS VE 3
14. Nives MATJAN, Ljubljanska cesta 21 k, 1241 Kamnik ojwft/nbukboAtusbolbmnt/tj Lista Marjana Šarca VE 3
15. Marjan NOVAK, Medvedova ulica 20, 1241 Kamnik nbskbo/opwblAtusbolbmnt/tj Lista Marjana Šarca VE 4
16. Duško PAPEŽ, Podjelše 2, 1241 Kamnik qbqf{/evtboAhnbjm/dpn Lista Dušana Papeža VE 2
17. Bogdan POGAČAR, Bakovnik 7, 1241 Kamnik cphebo/qphbdbsAlql.lbnojl/tj NSi VE 3
18. Edis RUJOVIĆ svkpwjd/fejtAhnbjm/dpn Lista Dušana Papeža VE 4
19. Matija SITAR MOČNIK, Košiše 14 a, 1241 Kamnik nbujkb/tjubsAllt.lbnojl/tj SDS VE 4
20. Matej SLAPAR, Polčeva pot 7, Mekinje, 1241 Kamnik nbufk/tmbqbsAtjpm/ofu NSi VE 2
21. Anton Tone SMOLNIKAR, Vegova ulica 4, 1241 Kamnik upof/tnpmojlbsAojsjt/tj LTS – Lista za Kamnik VE 4
22. Martina STRMŠEK nbsujob/tusntflAtusbolbmnt/tj Lista Marjana Šarca VE 1
23. Marko ŠAREC, Bistriška cesta 10 a, Šmarca, 1241 Kamnik nbslp/tbsfdAtusbolbmnt/tj Lista Marjana Šarca VE 3
24. mag. Matej TONIN, Zgornji Tuhinj 39 b, 1219 Laze v Tuhinju nbufk/upojoAe{.st/tj NSi VE 1
25. Karla URH, Zgornje Stranje 31 a, 1242 Stahovica lbsmb/vsiAtusbolbmnt/tj Lista Marjana Šarca VE 2
26. Žaklina ZDRAVKOVIĆ {blmjob/{esAhnbjm/dpn Lista Dušana Papeža VE 3
27. Damjan ZLATNAR, Bistričica 24, 1242 Stahovica ebnkbo/{mbuobsAtusbolbmnt/tj Lista Marjana Šarca VE 2
28. Igor ŽAVBI, Buč 8, 1219 Laze v Tuhinju jhps/{bwcjAtusbolbmnt/tj Lista Marjana Šarca VE 1
29. Božidar PILEJ, Tunjiška cesta 2 b, 1241 Kamnik cp{jebs/qjmfkAtusbolbmnt/tj Lista Marjana Šarca VE4