Mali grad

Člani občinskega sveta

Občinski svet Občine Kamnik sestavlja 29 članov, ki so izvoljeni za obdobje štirih let.

1.   mag. Urban BERGANT, Podgorje 42 a, 1241 Kamnik vscbo/cfshbouAobqsfk.lbnojl/tj Lista Marjana Šarca VE 4
2.   Vida ČERMELJ, Trg svobode 1, 1241 Kamnik wjeb/dfsnfmkAobqsfk.lbnojl/tj Lista Marjana Šarca VE 4
3.   Cvetko EMERŠIČ, Jeranova ulica 11, Šmarca, 1241 Kamnik dwfup/fnfstjdAobqsfk.lbnojl/tj Lista Marjana Šarca VE 3
4.   Milena KLEMEN, Rožično 2 c, 1241 Kamnik  njmfob/lmfnfoAhnbjm/dpn Lista Dušana Papeža VE 1
5.   Mateja GRADIŠEK, Županje Njive 30 b, 1242 Stahovica nbufkb/hsbejtflAobqsfk.lbnojl/tj Lista Marjana Šarca VE 2
6.   dr. Damjan HANČIČ, Medvedova ulica 25 a, 1241 Kamnik ebnkbo/ibodjdAllt.lbnojl/tj NSi VE 4
7.   Damjan HRIBAR, Veliki Hrib 1 b, 1219 Laze v Tuhinju ebnzbo95Ahnbjm/dpn SDS VE 1
8.   Nina IRT ojob/jsuAobqsfk.lbnojl/tj Lista Marjana Šarca VE 4
9.   Anton ISKRA, Pot na Jeranovo 13, Mekinje, 1241 Kamnik boupo/jtlsbAobqsfk.lbnojl/tj Lista Marjana Šarca VE 2
10. Lara JEMEC, Primoževa ulica 11, Šmarca, 1241 Kamnik mbsb/kfnfdAobqsfk.lbnojl/tj Lista Marjana Šarca VE 3
11. Mojca JONČESKA MALOVRH, Trg talcev 8, 1241 Kamnik kpodftljAllt.lbnojl/tj DeSUS VE 4
12. Jože KOROŠEC, Hruševka 1, 1219 Laze v Tuhinju lpsptfd/nbkbAhnbjm/dpn SLS VE 1
13. Aleš LIPIČNIK, Kersnikova ulica 1, 1241 Kamnik bmftAjogpsnbujlb/ofu SMC VE 4
14. Roman MALIGOJ, Groharjeva ulica 12, 1241 Kamnik huq/nbmjhpkAhnbjm/dpn DeSUS VE 3
15. Nives MATJAN, Ljubljanska cesta 21 k, 1241 Kamnik ojwft/nbukboAobqsfk.lbnojl/tj Lista Marjana Šarca VE 3
16. Marjan NOVAK, Medvedova ulica 20, 1241 Kamnik nbskbo/opwblAobqsfk.lbnojl/tj Lista Marjana Šarca VE 4
17. Duško PAPEŽ, Podjelše 2, 1241 Kamnik qbqf{/evtboAhnbjm/dpn Lista Dušana Papeža VE 2
18. Bogdan POGAČAR, Bakovnik 7, 1241 Kamnik cphebo/qphbdbsAlql.lbnojl/tj NSi VE 3
19. Edis RUJOVIĆ svkpwjd/fejtAhnbjm/dpn Lista Dušana Papeža VE 4
20. Matija SITAR MOČNIK, Košiše 14 a, 1241 Kamnik nbujkb/tjubsAllt.lbnojl/tj SDS VE 4
21. Matej SLAPAR, Polčeva pot 7, Mekinje, 1241 Kamnik nbufk/tmbqbsAtjpm/ofu NSi VE 2
22. Anton Tone SMOLNIKAR, Vegova ulica 4, 1241 Kamnik upof/tnpmojlbsAojsjt/tj LTS – Lista za Kamnik VE 4
23. Martina STRMŠEK nbsujob/tusntflAobqsfk.lbnojl/tj Lista Marjana Šarca VE 1
24. Marko ŠAREC, Bistriška cesta 10 a, Šmarca, 1241 Kamnik nbslp/tbsfdAobqsfk.lbnojl/tj Lista Marjana Šarca VE 3
25. mag. Matej TONIN, Zgornji Tuhinj 39 b, 1219 Laze v Tuhinju nbufk/upojoAe{.st/tj NSi VE 1
26. Karla URH, Zgornje Stranje 31 a, 1242 Stahovica lbsmb/vsiAobqsfk.lbnojl/tj Lista Marjana Šarca VE 2
27. Žaklina ZDRAVKOVIĆ {blmjob/{esAhnbjm/dpn Lista Dušana Papeža VE 3
28. Damjan ZLATNAR, Bistričica 24, 1242 Stahovica ebnkbo/{mbuobsAobqsfk.lbnojl/tj Lista Marjana Šarca VE 2
29. Igor ŽAVBI, Buč 8, 1219 Laze v Tuhinju jhps/{bwcjAobqsfk.lbnojl/tj Lista Marjana Šarca VE 1