Mali grad
Domov - Občina - Občinska uprava

Občinska uprava

Občinska uprava izvaja naloge v skladu z veljavnimi občinskimi predpisi ter naloge, ki so opredeljene z zakonom o lokalni samoupravi ter drugimi predpisi na različnih področjih dela.

Sedež občinske uprave
Glavni trg 24, 1240 Kamnik

V. d. direktorja: Maja Sušnik

Telefon: 01 831 81 00
Faks: 01 831 81 19

Uradne ure, namenjene poslovanju s strankami

  • ponedeljek od 8. do 12. ure in od 13. do 15. ure;
  • sredo od 8. do 12. ure in od 13. do 17. ure;
  • petek od 8. do 13. ure.

Uradne ure po telefonu in elektronskih medijih se zagotavljajo v času uradnih ur.

Poslovni čas občinske uprave

  • ponedeljek od 8. do 15. ure;
  • torek od 8. do 15. ure;
  • sredo od 8. do 17. ure;
  • četrtek od 8. do 15. ure;
  • petek od 8. do 13. ure.

Direktor občinske uprave

Organi občinske uprave

Občina Kamnik samostojno opravlja lokalne zadeve javnega pomena (izvirne naloge), ki jih določi s splošnim aktom ali so določene z zakonom.