Mali grad

Proračun Občine Kamnik za leti 2017 in 2018

Proračun Občine Kamnik za leto 2017

  1. Odlok 2017
  2. Splošni del 2017
  3. Posebni del 2017
  4. NRP 2017 – 2020
  5. Obrazložitev 2017

Proračun Občine Kamnik za leto 2018

  1. Odlok 2018
  2. Splošni del 2018
  3. Posebni del 2018
  4. NRP 2018 – 2021
  5. Obrazložitev 2018