Mali grad

Podžupana

Igor Žavbi


Urad župana

Glavni trg 24, 1240 Kamnik

Telefon: 01 831 82 17
Mobilni telefon: 041 352 957
Faks: 01 831 81 19
Elektronska pošta: jhps/{bwcjAlbnojl/tj

Igor Žavbi si je bogate izkušnje za delo z ljudmi pridobival z vodilnimi mesti v gostinskem podjetju. Poleg službe in družine, je namreč oče dveh nadobudnih fantičev, ki mu pomagata, da skupaj vidijo pozitivne plati življenja, pa je močno vpet tudi v življenje lokalne skupnosti, saj je že več let član kulturno – umetniškega društva KUD Ivan Cankar Šmartno v Tuhinju ter Prostovoljnega gasilskega društva Šmartno v Tuhinju. Ker se zaveda dejstva, da za sočloveka storiš največ, če v svoje delo vložiš tudi del sebe, je aktiven krvodajalec. Tako kot je delal do sedaj, namerava delati tudi v prihodnje, vestno, zavzeto, odgovorno in timsko.

Je podpredsednik Liste Marjana Šarca – NAPREJ KAMNIK, funkcijo podžupana pa opravlja poklicno.

Matej Slapar

Urad župana
Glavni trg 24, 1240 Kamnik

Telefon: 01 831 82 20
Mobilni telefon: 040 626 116
Faks: 01 831 81 19
Elektronska pošta: nbufk/tmbqbsAlbnojl/tj

Matej Slapar kljub svoji mladosti ni novinec v kamniškem političnem prostoru, saj je bil dva mandata svetnik v občinskem svetu občine Kamnik, niti mu ne primanjkuje konkretnih izkušenj dela na terenu z občani oziroma krajani. Od  mladih nog namreč dela na domači kmetiji, v mandatu 2010-2014 je bil predsednik Krajevne skupnosti Mekinje, dejaven pa je tudi kot član Športno-kulturnega društva Mekinje. Po izobrazbi je univerzitetni diplomirani ekonomist.  Do nedavnega je bil zaposlen v mednarodnem podjetju, ki deluje v državah EU ter ZDA, kjer je skrbel za obdelavo, predstavitev in ažurnost finančnih podatkov. Živi v Mekinjah pri Kamniku.  

Funkcijo podžupana opravlja poklicno.