Mali grad

Kmetijstvo

Občina Kamnik je leta 1998 sprejela Strategijo razvoja kmetijstva. Z vstopom Slovenije v članstvo Evropske unije smo prevzeli tudi obveznost izvajanja skupne kmetijske politike, le- ta pa je prav v času našega pridruževanja Evropski uniji doživela reformo, ki spreminja prioritete. Zaradi nastalih sprememb je potrebno izdelati prenovo strategije razvoja kmetijstva občine.

Kmetijska društva v občini Kamnik

Kmetijsko svetovalna služba Kamnik
Trg talcev 1, 1241 Kamnik
Telefon: 01 831 75 33, Rozalija Gaberšek
Elektronska pošta: sp{bmjkb/hbcfsƢflAmk/lh{t/tj

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
Celovška cesta 135, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 513 07 00, Jože Benec
Elektronska pošta: ubkojtuwpAmk/lh{t/tj

Društvo podeželskih žena Tuhinjske doline
Trg talcev 1, 1241 Kamnik
Telefon: 031 386 625, Janja Pestotnik
Elektronska pošta: kbokb/qftupuojlAhnbjm/dpn

Društvo podeželske mladine Kamnik
Trg talcev 1, 1241 Kamnik
Telefon: 051 302 138, Rok Poljanšek
Elektronska pošta: spl/qpmkbotflAhnbjm/dpn

Združenje rejcev avtohtonega cikastega goveda v Sloveniji
Cesta v Bonovec 1, 1215 Medvode
Telefon: 041 950 803, Dominik Čevka
Elektronska pošta: epnjojl/dfwlbAhnbjm/dpn

Sadjarsko vrtnarsko društvo Tunjice
Košiše 16, 1241 Kamnik
Telefon: 031 497 263, Valentin Zabavnik
Elektronska pošta: wbmfoujo/{bcbwojlAhnbjm/dpn

Podeželsko društvo - Utrip pod lipo domačo Motnik
Zgornji Motnik 15, 1221 Motnik
Telefon: 041 596 285, Ančka Podbevšek
Elektronska pošta: qpecfwtflbodlbAhnbjm/dpn

Društvo podeželskih žena Kamnik - Komenda
Trg talcev 1, 1241 Kamnik
Telefon: 041 372 289, Cvetka Ristovski
Elektronska pošta: eq{lbnojl/lpnfoebAhnbjm/dpn

Društvo rejcev drobnice
Trg talcev 1, 1241 Kamnik
Telefon: 041 680 551, Janez Pavlič
Elektronska pošta: espcojdbAln.{/tj

Konjerejsko društvo Veronika Kamnik
Godič 49 a, 1242 Stahovica
Telefon: 041 241 747, Andrej Štupar
Elektronska pošta: boesfk/tuvqbsAtjpm/ofu

Govedorejsko društvo Kamnik
Trg talcev 1, 1241 Kamnik
Telefon: 031 852 077, Rok Koncilja
Elektronska pošta: lnfujkb/nmjobsAhnbjm/dpn

Društvo gojiteljev malih živali Kamnik-Domžale-Mengeš
Orehova ulica 5, 1241 Kamnik
Telefon: 040 455 232, Bianca Rumble
Elektronska pošta: cjbodbAsvncmf/tj

Čebelarsko društvo Kamnik
Oševek 13 A, 1241 Kamnik
Telefon: 031 648 767, Štefan Virjent
Elektronska pošta: wjskfouAhnbjm/dpn

Strojni krožek Pšata-Bistrica
Zadružna ulica 2, 1218 Komenda
Telefon: 031 781 786, Uroš Štebe
Elektronska pošta: vspt/tufcfAhnbjm/dpn

Konjerejsko društvo Tuhinj
Zgornji Tuhinj 9, 1219 Laze v Tuhinju
Telefon: 041 752 243, Vid Pirš
Elektronska pošta: jsfob/qjstAtjpm/ofu