Mali grad

Srednje šole

Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra Kamnik
Novi trg 41/a, 1241 Kamnik

Ravnateljica: Bernarda Trstenjak

Telefon: 01 830 32 00
Faks: 01 830 32 18
Elektronska pošta: jogpAhttsn/tj
Spletni naslov: www.gssrm.si

Cirius, Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik, javni zavod
Novi trg 43/a, 1241 Kamnik

Direktor: Goran Pavlič
Ravnateljica SŠ: Saša Markovič

Telefon: 01 831 74 44
Faks: 01 831 76 66
Elektronska pošta: ubkojtuwpAdjsjvt.lbnojl/tj
Spletni naslov: www.cirius-kamnik.si