Mali grad

Častni občani občine Kamnik

V Avstro-Ogrskem cesarstvu

V predvojni Jugoslaviji so bili odlikovani

V povojni Jugoslaviji so postali častni občani

Častni občani Kamnika v samostojni Sloveniji

Več informacij o častnih občanih na spletnem naslovu: www.castni.nakamniskem.si